Aanvullende informatie cumprefs Value8

In het persbericht van 3 januari jl. inzake de notering van 7% cumulatief preferente aandelen Value8 is – onder karakteristieken – abusievelijk gemeld dat Value8 een terugkoopmogelijkheid heeft “met een extra premie van 2 procent per jaar”. Hier had moeten staan dat Value8 een terugkoopmogelijkheid heeft  “met een extra premie van 1 procent per jaar.” In het persbericht op de website van Value8 en op de AFM site staat het juiste percentage.