AVA akkoord met bonusdividend van 5%

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die gisteren, 11 juni 2015, werd gehouden heeft unaniem ingestemd met het voorgestelde bonusdividend. Als gevolg daarvan zal – naast het reguliere contante dividend van 0,14 euro per aandeel (2013: 0,12 euro) – een stockdividend worden uitgekeerd van 5 procent. Dat betekent dat houders van gewone aandelen Value8 (de aandelen A en B) op elke 20 aandelen 1 extra aandeel zullen ontvangen. Dit geldt niet voor de 7% preferente aandelen (de aandelen C) waarop een dividend van 1,75 euro per aandeel wordt uitgekeerd.

Ook de overige agendapunten werden door de AVA aangenomen. Dit betreft de vaststelling van de jaarrekening 2014, de machtigingen tot inkoop en uitgifte van aandelen en décharge voor Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Voorts is de benoeming van de heer Van de Vorst als commissaris goedgekeurd en is het mandaat van de accountant verlengd.

Nadere informatie over het dividend

Ten aanzien van het dividend zullen de beursgenoteerde gewone aandelen (ISIN: NL0010661864) op 15 juni 2015 (0,14 euro) ex-dividend noteren en de beursgenoteerde cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0009875483) op 15 juni 2015 (1,75 euro). De uitkering in contanten is betaalbaar per 22 juni 2015, onder aftrek van 15% dividendbelasting. Het bonusdividend (1 aandeel per 20 gewone aandelen) zal eveneens betaalbaar zijn per 22 juni 2015. Houders van aandelen zullen hun dividend ontvangen via de bank of commissionair alwaar hun aandelen per 16 juni 2015 (record date) na kantoorsluiting zich in de administratie bevonden.