AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99,9%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 NV heeft met een grote meerderheid (99,93%+) ingestemd met de voorstellen. Graag verwijzen we u naar bijgevoegde aandeelhoudersbrief voor een nadere toelichting.

Value8 NV