AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99,9%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8, die op vrijdag 18 juni 2021 is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Alle agendapunten zijn door een meerderheid van meer dan 99,9 procent gesteund. Voor de toelichting op de agendapunten wordt verwezen naar de website van Value8 (www.value8.com).

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft onder meer het jaarverslag en de jaarrekening 2019/2020 vastgesteld en ingestemd met het voorgestelde dividend van 0,16 euro, naar keuze in contanten of cumulatief preferente aandelen. De stemuitslagen staan in onderstaande tabel weergegeven

Voor Tegen Onthoudingen
2.b. Vaststelling jaarrekening 2019/2020 6.805.734 693 0 99,99%
2.c. Stemming bezoldigingsverslag 6.805.144 1.283 0 99,98%
3.a. Decharge Raad van Bestuur 6.805.734 693 0 99,99%
3.b. Decharge Raad v. Commissarissen 6.805.734 693 0 99,99%
4.b. Voorstel tot uitkering dividend 6.806.419 8 0 100,00%
5.a. Emissiemachtiging aandelen 6.805.144 1.283 0 99,98%
5.b. Uitsluiting voorkeursrecht 6.805.139 1.288 0 99,98%
6. Inkoop van aandelen 6.805.829 594 4 99,99%
7. Machtiging benoeming accountant 6.805.734 8 685 100,00%

Nadere informatie over het keuzedividend en de daarmee verband houdende data zal op korte termijn worden gepubliceerd.