BAVA Value8 keurt alle agendapunten goed

Vandaag, 2 januari 2018, heeft de BAVA van Value8 alle agendapunten goedgekeurd.
Dat betreft:

  • Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016
  • Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur
  • Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen
  • Voorstel tot uitkering dividend
  • Aanwijzing Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan
  • Aanwijzing Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten
  • Voorstel tot benoeming van Accon avm controlepraktijk B.V. als externe accountant voor het boekjaar 2017

Value8 bedankt haar aandeelhouders voor hun steun. Met deze vergadering is dit hoofdstuk afgesloten en komt de focus weer ten volle op de toekomst liggen.

Value8 NV