Belangmeldingen

In het kader gedane en bij AFM gepubliceerde meldingen, deelt Value8 mede dat de heren Van der Lugt en Van Duijn, respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen, aandelen Value8 hebben gekocht en hun positie hebben vergroot. Voorts zijn meldingen gedaan voor de heer De Vries die louter verband houden met de verwerking van de aandelensplitsing (4 nieuwe voor 1 oude) en het uitgekeerde jubileumdividend. Het belang van de heer De Vries heeft overigens geen wijziging ondergaan.