Eetgemak (Value8) neemt Gouwe Cuisine over

Eetgemak, onderdeel van het beursgenoteerde Value8 NV, maakt bekend de activiteiten van Gouwe Cuisine over te nemen. GouweCuisine draagt zorg voor de productie en levering voeding en drank voor Zorgpartners Midden Nederland, een organisatie van verzorg- en verpleeghuizen in Gouda en omgeving. Eetgemak zal hiertoe – samen met Verscentrum Nederland – een langjarige overeenkomst afsluiten met Zorgpartners Midden-Holland. Eetgemak zal daarbij de zorgmaaltijden voor zijn rekening nemen, terwijl Verscentrum Nederland zorg zal dragen voor de levering van de overige voeding en drank. De overname van GouweCuisine, dat verder zal gaan als Bio Cuisine Reeuwijk, betekent een impuls voor de omzetgroei van Eetgemak.

Overname door Eetgemak
Zorgpartners Midden-Holland wil zich vooral gaan richten op zorg- en dienstverlening binnen haar centra en thuiszorgorganisatie. In dit kader is gezocht naar een partij waarbij GouweCuisine zou kunnen aansluiten. Na een zorgvuldig proces is besloten tot de overname van GouweCuisine door Eetgemak, omdat daarmee de belangrijke doelstellingen worden bereikt:

1) Handhaving van het hoge kwaliteitsniveau
2) Vergroting van de diversiteit aan menu’s en maaltijdcycli
3) Duurzame reductie van de kosten.

Het bieden van een perspectief voor het personeel van GouweCuisine is eveneens, in overleg met vakbonden en SER, een belangrijke doelstelling.

Bijdrage aan groei Eetgemak
Voor Eetgemak betekent de overname van Gouwe Cuisine een impuls voor de groei van het bedrijf. Met GouweCuisine, dat voortaan Bio Cuisine Reeuwijk zal heten, wordt een derde vestiging aan het bedrijf toegevoegd. Vanuit deze nieuwe vestiging gaat Eetgemak aan de snel groeiende vraag naar biologische convenience producten voldoen.

Eetgemak verwacht de klanten van Zorgpartners nog beter te kunnen bedienen door haar geavanceerde bestelsysteem ter beschikking te stellen. Daarmee kan door de afdelingen van de centra van Zorgpartners direct worden besteld en kan kort voor het eetmoment worden gekozen uit de beschikbare menucyclus. Terwijl Eetgemak de levering van zorgmaaltijden voor haar rekening zal nemen, zal Verscentrum Nederland met haar concept Zorgboodschap zorgdragen voor de leveringen de overige voeding en drank.

Leo van der Krogt, algemeen directeur Eetgemak: “Wij zijn natuurlijk verheugd om Zorgpartners als nieuwe klant in samenwerking met Verscentrum Nederland te contracteren, maar we zijn vooral blij dat we hiermee een win-winsituatie neerzetten voor alle partijen. Niet in de laatste plaats voor de betrokken medewerkers van Gouwe Cuisine”.

Humphrey Versloot, voorzitter raad van bestuur Zorgpartners Midden Holland: “We hebben ervaren dat Eetgemak en Verscentrum Nederland een goede toekomstbestendige marktpartij is gebleken. Met dit solide en sociale fundament gaan wij graag met hen de samenwerking voor de komende jaren aan.