Forse winststijging in eerste helft 2010

Value8 NV maakt bekend dat de groei in het eerste halfjaar van 2010 is doorgezet. De nettowinst kwam uit op 607.000 euro, tegen een kleine winst van 50.000 euro een jaar eerder. De winst per aandeel bedraagt 0,75 euro tegen 0,16 euro over de eerste helft van 2009. Exclusief het effect van EDCC, de beursvennootschap waarin Value8 NV 88,7 procent houdt,  zou de winst over de eerste jaarhelft 2010 zijn uitgekomen op 667.000 euro, ofwel 0,83 euro per aandeel. Het eigen vermogen kwam uit op 7,48 miljoen euro, 59,8 procent hoger dan per ultimo 2009 en een verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder (2,52 miljoen euro). Value8 voorziet, mede dankzij uitbreiding van de organisatie, een sterke tweede helft van 2010 en handhaaft de verwachting dat de winst over 2010 tenminste 2 euro per aandeel zal bedragen.

De belangrijkste ontwikkelingen in de eerste helft van 2010 zijn:

  • Afronding van de Ceradis-transactie, waarbij Value8 een belang heeft genomen van 31,3 procent plus een optie heeft verkregen op maximaal 12,8 procent van de aandelen. Ceradis ontwikkelt en produceert milieuvriendelijke gewasbeschermingsproducten.
  • De overname van VGM Beheer, dat het beheer voert over Sabon Funding. Sabon Funding heeft de aandelen overgenomen van Sabon BV. Deze winkelketen in verzorgingsproducten heeft in Nederland 43 winkels, waarvan 23 shop-in-shop bij V&D en 2 winkels in België. De huidige participaties hebben een waarde boven 50.000 euro. De bedoeling is te komen tot goed verhandelbare effecten die ook toegankelijk zijn voor het brede beleggend publiek.
  • Op 8 maart 2010 werd een belang van 20 procent genomen in de beursgenoteerde event-organisator Naseba. In de loop van het eerste halfjaar werd dat belang uitgebreid tot 22,0 procent. Naseba, dat zich richt op het Midden Oosten en Azië, heeft een succesvolle turnaround achter de rug. Voor 2010 verwacht Naseba, mede dankzij de sterke marktpositie in het Midden Oosten, een aanzienlijke stijging van omzet.
  • Value8 heeft begin mei een portefeuille overgenomen van effecten (beursgenoteerde Europese small caps) ter waarde van 1 miljoen euro.
  • Value8 heeft op 15 april 2010 een belang genomen van 29,99 procent (plus een optie op nog eens 10 procent) in het beursgenoteerde vogelvoerbedrijf Alanheri. Alanheri bevindt zich in de turnaround fase, waarbij na enkele jaren van zware verliezen 2009 break even werd afgesloten. De uitdaging voor dit bedrijf is om door schaalvergroting een gezonde winstgevendheid te bereiken.

Op diezelfde datum werd een meerderheidsbelang genomen in Dico International NV. Value8 heeft samen met de curator de mogelijkheden onderzocht om de (beursgenoteerde) vennootschap te laten bestaan. In dat kader wordt gewerkt aan het bereiken van een akkoord met crediteuren en een aanpassing van de governancestructuur.

EDCC: gesprekken voortgezet, kostenniveau laag

Het belang in het op de Nederlandse Antillen gevestigde EDCC werd in de eerste helft van 2010 vergroot tot 88,7 procent. Value8 heeft aangegeven serieuze gesprekken te voeren met een bedrijf dat via EDCC een beursnotering wil verkrijgen en derhalve een reverse listing wil realiseren. De oorsponkelijke verwachting van afronding van deze transactie aan het eind van het tweede kwartaal is niet gerealiseerd. Het streven is thans gericht op afronding in de komende vier maanden. Daaraan kan worden toegevoegd dat zich diverse andere geïnteresseerden voor een reverse listing hebben gemeld. Het kostenniveau van EDCC is in de eerste helft van 2010 op een laag niveau (68.000 euro) gehandhaafd.

Toename aandelenkapitaal: free float naar 24 procent

In het eerste halfjaar is het aantal aandelen toegenomen tot  851.381 aandelen. Op 11 februari 2010 werd de structuur gewijzigd, waarbij de nominale waarde van de aandelen A en B gelijk werd getrokken. Voorafgaand aan deze wijziging hadden de aandelen A een nominale waarde van 3,00 euro en de aandelen B een nominale waarde van 0,01 euro. Na de wijziging hebben de aandelen A en B een nominale waarde van 1,40 euro. De stemovereenkomst (met de grootaandeelhouder) die regelde dat aandelen A en B een gelijk stemrecht hadden, was daardoor niet langer nodig. Deze stemovereenkomst is derhalve beeindigd. Per 30 juni stonden er 851.381 aandelen uit, waarvan 78.000 aandelen A en 773.381 aandelen B.
Value8 heeft nog eens 44.809 aandelen A  uitgegeven en tegelijkertijd 44.809 aandelen B ingekocht. De heer De Vries houdt onveranderd 499.300 aandelen (verdeeld in 122.809 aandelen A en 376.491 aandelen B) hetgeen een belang vertegenwoordigt van 55,7 procent. De free float stijgt naar 24 procent.

Voor de belangname in technologiebedrijf Buhrs, die ook na afsluiting van het eerste halfjaar heeft plaatsgevonden, wordt verwezen naar het persbericht van 24 augustus jl.

Uitbreiding organisatie ten behoeve van corporate finance dienstverlening

Value8 NV heeft de organisatie in het eerste halfjaar verder uitgebouwd.  Zoals reeds aangegeven bij de trading update van 29 april 2010 komt de nadruk in toenemende mate te liggen op corporate finance dienstverlening. Daarbij focust Value8 op de gebieden asset management, het begeleiden van transacties en het voorbereiden van beursgangen. Het aantal medewerkers is toegenomen tot 10 en wordt in het derde kwartaal verder uitgebreid. De ambitie is om in de laatste vier maanden van 2010 nog 1 of 2 bedrijven bij hun beursgang te begeleiden.

In het licht van bovenstaande ontwikkelingen handhaaft Value8 de verwachting dat de winst per aandeel over geheel 2010 tenminste 2 euro zal bedragen.

Het volledige halfjaarbericht zal beschikbaar zijn op de website van value8.

Download het halfjaarbericht

(Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast)