Goede performance Value8 in eerste kwartaal 2022

Het doet ons genoegen u het eerste kwartaalbericht 2022 van Value8 toe te sturen. De intrinsieke waarde van het aandeel Value8 is sinds de start in 2008 gestegen van 0,41 euro naar 9,32 euro ultimo 2021.

Ondanks het gure beursklimaat heeft Value8 in het eerste kwartaal 2022 relatief goed gepresteerd. De intrinsieke waarde daalde slechts licht met 1,3 procent tot 9,20 euro per aandeel. Value8 blijft positief over het perspectief van verdere waardegroei op lange termijn. Graag verwijzen we u naar het bijgevoegde persbericht.