Value8: AmsterdamGold doorbreekt omzetgrens van 100 miljoen euro

Euro-crisis leidt tot vlucht naar edelmetaal

Value8 NV deelt mede dat Amsterdamgold.com in de eerste 10 maanden van 2011 de omzetgrens van 100 miljoen euro heeft doorbroken.  Value8 houdt een belang van 51 procent in AmsterdamGold en TSM Holding houdt 49 procent. Met het bereiken van de mijlpaal van 100 miljoen euro omzet ligt de omzet begin november al aanzienlijk hoger dan de 70 miljoen euro die voor geheel 2011 was gebudgetteerd. Volgens de directie van AmsterdamGold, die gevoerd wordt door Joris Hoogenbosch (CEO) en Rolf van Zanten, is deze sterke groei te danken aan de sterk toenemende onzekerheid in de financiële wereld en de economische spanningen in Europa. Daarnaast is de begin 2011 geëffectueerde fusie tussen de edelmetaalbedrijven Amsterdamgold.com en The Silver Mountain vruchtbaar gebleken. Ook de oprichting van AmsterdamSafe – opslag van edelmetaal – draagt bij aan de groei.

Sterke groei in Nederland en België

Onder leiding van Hoogenbosch heeft Amsterdamgold.com zijn positie als marktleider het afgelopen jaar  versterkt. Niet alleen in Nederland, ook in de rest van Europa heeft het bedrijf zijn afzetmarkt zien groeien, met België als koploper. The Silver Mountain heeft een grote naamsbekendheid in België, waardoor onze zuiderburen goed zijn voor ongeveer de helft van de omzet in zilver en zilveren munten.

Gunstige marktomstandigheden

De handel in edelmetaal heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van een sterke opgaande beweging. In het derde kwartaal bedroeg de gemiddelde goudprijs 1620 dollar, tegen 1439 dollar en 1505 dollar in de eerste twee kwartalen. Voor de zilverprijs gold een gemiddelde prijs van 38,8 dollar in het derde kwartaal 2011, versus 31,7 dollar en 38,2 dollar in de eerste twee kwartalen. Medio september vond een sterke koersval plaats van goud en zilver vanwege hogere margin-verplichtingen, maar de markt heeft zich al grotendeels van die daling hersteld.

Hoogenbosch verklaart de positieve ontwikkeling van edelmetaal: ‘door de financiële en economische onzekerheid gaan mensen op zoek naar een manier om hun vermogen te beschermen. Fysiek goud en zilver is altijd een vluchthaven geweest, dat zie je nu ook weer gebeuren. Door die aanhoudende onzekerheid wordt die vlucht steeds sterker.’ Daarnaast is een deel van het succes van Amsterdamgold.com te danken aan het kwalitatief hoge serviceniveau van het bedrijf: ‘Onze mensen zijn zeven dagen per week tot 11 uur ’s avonds telefonisch bereikbaar. Daarnaast voorzien we onze klanten continu van interessant nieuws en marktinformatie, het contact stopt dus niet na de verkoop.’

Groeiplannen voor 2012

Hoewel AmsterdamGold in algemene zin afhankelijk is van de marktomstandigheden, streeft het bedrijf een trendmatige stijging van de omzet na. Hierbij ligt de focus enerzijds op de vergroting van het aantal geografische markten dat wordt bediend en anderzijds op een uitbreiding van het productenpallet. Daarbij wordt ook gedoeld op de opslagactiviteiten van edelmetalen via AmsterdamSafe. Tegen deze achtergrond is de directie van AmsterdamGold positief over de groeikansen van het bedrijf.