Interesse in overname Amsterdamgold

Goudprijs gestegen tot boven 1500 dollar (+17%)

Op 22 november 2017 heeft Value8 meegedeeld voornemens te zijn om een aantal belangen, waaronder het 98,9 procent in AmsterdamGold, te verkopen en onder te brengen bij MKB Nedsense, de investeringsmaatschappij die zich richt op het marktsegment tot 10 miljoen euro. Aan dat voornemen is, zoals ook door Value8 en MKB Nedsense is toegelicht, tot op heden geen invulling gegeven.

Na enkele jaren van zijwaartse koersbeweging zijn edelmetalen weer in trek en heeft de goudprijs een flinke opmars laten zien. Eind 2018 stond de goudprijs nog op 1283 dollar per troy ounce, inmiddels is dat 1502 dollar. Door de sterke dollarkoers is de performance in euro’s nog iets beter.

Thans kan worden meegedeeld dat externe partijen interesse hebben getoond in de overname van Amsterdamgold. In het afgelopen jaar hebben vier partijen zich gemeld, waarvan er drie een concrete bieding hebben gedaan. Hoewel de verkoop aan MKB Nedsense niet wordt uitgesloten, heeft Value8 besloten om dat traject serieus te onderzoeken en te kijken of verkoop aan een derde tot een aantrekkelijke transactie kan leiden. Value8 merkt daarbij op dat een eventuele transactie naar verwachting geen materiële invloed zal hebben op het eigen vermogen en de intrinsieke waarde per aandeel. De waarde van het aandelenbelang bedroeg ultimo 2018 minder dan 2 procent van de totale assets van Value8. AmsterdamGold boekte in 2018 een omzet van 30,2 miljoen euro, met een vrijwel break-even resultaat (-0,1 miljoen euro). De nettokaspositie (kasmiddelen minus bancaire schuld) bedroeg ultimo 2018 0,1 miljoen euro positief.

Ten aanzien van de governance wordt meegedeeld dat aanpassingen in de directie zullen worden doorgevoerd. Nieuwe bestuurders dienen te worden goedgekeurd door AFM, die daarover reeds is geïnformeerd. De aanpassingen in de directie kunnen het verkoopproces bespoedigen. Tevens wordt gesproken met een gerenommeerde corporate finance adviseur om het verkoopproces te begeleiden.

Value8 NV