Intrinsieke waarde stijgt naar 7,15 euro per aandeel

Value8 is verheugd te kunnen meedelen dat de intrinsieke waarde in het kalenderjaar 2019 is gestegen van 6,74 euro naar 7,15 euro per aandeel. Inclusief het uitgekeerde dividend (15 eurocent per aandeel) is sprake van 8,3 procent groei. De solvabiliteit ligt zeer hoog (94,9%).

Graag verwijzen wij u voor de resultaten over het kalenderjaar 2019 naar het bijgevoegde persbericht. Daarin wordt tevens aandacht besteed aan de effecten van COVID-19.