Kersten neemt HMC over

Doorstart binnen week geëffectueerd

Op 25 mei jl. hebben Kersten en Value8 – via een persbericht – bekendgemaakt in gesprek te zijn met curatoren over de overname en doorstart van HMC (Hulpmiddelencentrum). HMC is een belangrijke speler op het gebied van hulpmiddelen in het kader van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en levert deze dienstverlening aan ongeveer 130 Nederlandse gemeenten. Naast de Wmo-activiteiten ontplooit HMC ook andere hulpmiddelenactiviteiten, zoals hulpmiddelenleverantie aan huis via zorgverzekeraars (ZVW*) en aan WLZ* zorginstellingen.

Doorstartcontract 13 juni getekend
We zijn verheugd te kunnen melden dat afgelopen zaterdag, 13 juni 2020, definitieve overeenstemming is bereikt met de curatoren en betrokken partijen, en dat de daarmee verbandhoudende contracten zijn getekend. De closing van de doorstarttransactie zal, in de verwachting dat aan de resterende voorwaarden wordt voldaan, waarschijnlijk binnen een week plaatsvinden. De hulpmiddelenactiviteiten worden, inclusief alle daarmee verband houdende activa, overgenomen door HM Medical BV, een volle dochter van Kersten Group.

Continueren van dienstverlening aan gemeenten en zorgverzekeraars
Het bovenstaande betekent dat Kersten de contracten met de gemeenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars kan continueren en de zorg aan de cliënten van HMC kan waarborgen. Bij een aantal schrijnende gevallen (cliënten die door het faillissement tussen wal en schip dreigden te vallen) is de dienstverlening inmiddels al opgestart. Wij zijn verheugd over de positieve reactie van gemeenten, die Kersten erkennen als kwaliteitsaanbieder en een verkoop van HMC in aparte onderdelen zouden hebben betreurd.

Behoud werkgelegenheid van 150 HMC medewerkers
Met de doorstart en overname wordt werkgelegenheid geboden aan ruim 150 medewerkers van HMC. Dat aantal zou nog hoger kunnen uitkomen. De dienstverlening van HMC wordt vanuit zes HMC-vestigingen voortgezet. Samen met de vijf bestaande vestigingen van Kersten ontstaat een landelijk dekkend netwerk van elf vestigingen met ruim 400 ervaren en zeer gemotiveerde medewerkers.

De overname van HMC past in de groeistrategie van Kersten. De jaaromzet van Kersten zal door deze overname stijgen van 34,8 miljoen euro (2019) tot naar verwachting 43 tot 47 miljoen euro in 2020. Op jaarbasis behaalt de combinatie een omzet van 50 tot 55 miljoen euro. Bij de overname wordt Kersten ondersteund door Value8. Naast een substantiële investering van Value8 zal een een deel van de financiering van de hulpmiddelen via een financiële partij worden gearrangeerd.

Bas Alberts, CEO Kersten: “De afgelopen weken waren zeer hectisch. We hebben met man en macht aan het doorstartplan gewerkt en het is geweldig dat nu de handtekeningen zijn gezet. We zijn erg blij met de positieve reacties van de gemeenten en met het enthousiasme van de medewerkers, die – ondanks de onzekerheid – vertrouwen hebben gehouden in een succesvolle doorstart. De nieuwe HMC-collega’s worden met open armen ontvangen. We gaan vanaf volgende week – met het nieuwe, uitgebreide team – onze stinkende best doen om onze cliënten de best mogelijke service te bieden.”

Kersten Group BV
Value8 NV

* ZVW = Zorgverzekeringswet, WLZ = Wet Langdurige Zorg