Mededeling

Met betrekking tot Sucraf deelt Value8 het volgende mede. De Belgische beurstoezichthouder heeft – in het kader van dematerialisatie van aandelen Sucraf die vijf jaar geleden (november 2015) plaatsvond– onderzoek gedaan naar een drietal destijds door Value8 opgegeven effectenorders. Geen van deze orders is uitgevoerd en de orders hebben geen invloed gehad op de koers van het aandeel Sucraf. Aan deze kwestie is de afgelopen jaren aandacht besteed in de jaarverslagen van Sucraf, alsmede in de aandeelhoudersvergaderingen van Sucraf en Value8. Ondanks de omstandigheid dat de orders niet zijn uitgevoerd, en dat Value8 geen enkel voordeel heeft genoten, heeft de Belgische toezichthouder meegedeeld een boete op te leggen. Het totale boetebedrag komt uit op 100.000 euro, 25 procent lager dan het eerder geïndiceerde bedrag. Value8 blijft van oordeel dat een redelijke grond voor boeteoplegging ontbreekt. Tegen deze boete staat beroep open, welk beroep een opschortende werking heeft. Value8 is voornemens dat beroep in te stellen en heeft vol vertrouwen in een positieve uitkomst.

Sucraf is een lege beursvennootschap. Door de onteigening van de Congolese plantagebelangen in 2011 worden geen operationele activiteiten meer ontplooid. Het bedrijf beschikt niet over activa en de totale schuldpositie bedraagt circa 3 miljoen euro. Het eigen vermogen is negatief. De bestuurders van Sucraf ontvangen voor hun bestuurslidmaatschap geen bezoldiging. In de aandelen Sucraf wordt slechts sporadisch gehandeld. In 2019 vond 11 keer handel plaats (minder dan 1 keer per maand) en bedroeg de totale jaaromzet in het aandeel Sucraf 7.000 euro.