Mededeling

In aansluiting op het persbericht van 25 februari jl. deelt Value8 mede dat het jaarbericht over het kalenderjaar 2020 op de website (www.value8.com) is geplaatst.