Mededeling Value8

Value8 doet de volgende mededelingen:

1) Jaarcijfers, AVA en beleggerspresentatie

Value8 verwacht de jaarcijfers 2014 bekend te maken op donderdag 16 april 2015. Bij de publicatie van de trading update op 5 november 2014 heeft Value8 de verwachting uitgesproken dat de groei van de eerste 10 maanden zou worden voortgezet en dat de intrinsieke waarde naar verwachting verder zou toenemen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 zal plaatsvinden op 11 juni 2015. Voor geïnteresseerde aandeelhouders en beleggers zal Value8 kort na de bekendmaking van de jaarcijfers een beleggersbijeenkomst houden. Daarbij zal onder meer worden ingegaan op de resultaten 2014 van Value8 en op de healthcare-activiteiten, die inmiddels op pro forma basis meer dan de helft van de EBITDA genereren. Deze beleggersbijeenkomst staat gepland voor donderdag 23 april 2015 bij Euronext Amsterdam. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via aanmelding@value8.com

2) Uitnodiging aan Groupe Bernaerts i.v.m. Sucraf

In de op 5 maart jl. gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sucraf, een Belgisch beursfonds waarin Value8 een belang van 26% houdt, hebben aandeelhouders aangegeven de voorgenomen benoeming van nieuwe bestuurders – waaronder de mevrouw Koopmans en de heren De Vries en Hettinga – op een later moment te laten plaatsvinden. Dit mede in verband met de interesse van Groupe Bernaerts, een Belgische vastgoedonderneming met een portefeuille van circa 300 miljoen euro, om via Sucraf een beursnotering te verwerven. De koers van Sucraf is sinds de entree van Value8 gestegen van 0,26 euro tot 3,87 euro.  Value8 heeft deze week een uitnodiging gestuurd aan Groupe Bernaerts om de mogelijkheden van een reverse listing van Groupe Bernaerts te bespreken.

3) Overname Beleggingsexpres

Value8 deelt mede dat het blad Beleggingsexpres is overgenomen. Beleggingsexpres is een op de Nederlandse beurs gefocust beleggingsblad dat tweewekelijks verschijnt. Beleggingsexpres zal in eerste instantie ongewijzigd worden voortgezet. Tevens zal worden gekeken hoe nog beter op de wensen van de abonnees en de Nederlandse beleggers in het algemeen kan worden ingespeeld.