Mededeling Value8

Value8 heeft gisteren aangegeven dat deze week schriftelijk zal worden gereageerd op het artikel op ftm en dat op 18 mei a.s. een Beleggersbijeenkomst zal plaatsvinden.
Hedenmiddag om 12.30 uur is Value8 benaderd door een redacteur van Quote met een concept artikel over het initiatief Value8claim en aantijgingen aan het adres van onze onderneming. De personen achter Value8claim geven in dit concept artikel aan anoniem te willen blijven.
Value8 betreurt het dat enkele personen de publiciteit rond het ftm artikel denken te kunnen aangrijpen om hun gevoel van onbehagen te ventileren. De verwijten zijn onder meer afkomstig van de heren M. Wienbelt en R. Kraaijeveld.
De heer Kraaijeveld is voormalig bestuurder van BKGH, een management-vennootschap waarin de belangen van managers van BK Group International zijn gebundeld. BKGH houdt 32,5 procent van BK Group International BV. Medio 2014 heeft deze vennootschap de managementovereenkomst met de management BV van de heer Kraaijeveld (Dillenburg Management BV) contractueel beëindigd. In dit kader is van belang te melden dat:
 • Value8 geen belang houdt of hield in BKGH;
 • Value8 geen directe zakelijke relatie met de heer Kraaijeveld onderhoudt of onderhield;
 • de heer Kraaijeveld en zijn vennootschap Dillenburg Management alle procedures bij de rechter hebben verloren. Verwezen wordt naar de uitspraken van de Rechtbank Noord-Holland en het Hof Amsterdam:
  • Het vonnis in kort geding d.d. 11 november 2014;
  • Het arrest inzake het appèl (van vonnis onder 1) d.d. 28 april 2015;
  • Het vonnis van de rechtbank d.d. 27 januari 2016;
 • uit de gerechtelijke uitspraak van 27 januari jl.  blijkt dat de heer Kraaijeveld zich persoonlijk met een zakelijke creditcard een bedrag van 50.211 euro van BK Group International heeft toegeëigend, welk bedrag hij niet heeft terugbetaald;
 • de heer Kraaijeveld en Dillenburg Management op 15 maart 2016 failliet zijn verklaard;
 • de heer Kraaijeveld boos en teleurgesteld is. Hij heeft het afgelopen jaar gemeend via meer dan 100 spam-achtige e-mails een groot aantal toezichthouders, de orde van advocaten, media en derden te moeten informeren over zijn ongenoegen.

Achter Value8claim gaat voorts de heer M. Wienbelt schuil, voormalig bestuurder van Corso. Hij was via zijn vennootschap Veglia Paree BV aandeelhouder van PJAO, die op haar beurt aandeelhouder was van AamigoO. De verwijten van de heer Wienbelt zijn primair aan AamigoO gericht en niet aan Value8. In april 2013 heeft de heer Wienbelt verklaard dat hij de schuld van zijn vennootschap Veglia Paree aan AamigoO, ad 2 miljoen euro, gespreid terug zou betalen. Op dat moment hield Value8 11 procent van de aandelen en was geen sprake van betrokkenheid van Value8 bij het bestuur van AamigoO en evenmin van vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen. AamigoO heeft Corso verkocht en is verdergegaan als Source Group. Sindsdien is de ontwikkeling van Source zeer positief geweest.

In dit kader is van belang op te merken dat:
 • de heer Wienbelt indirect – en niet direct – aandeelhouder was van AamigoO;
 • Value8 geen zakelijke banden met de heer Wienbelt onderhoudt of onderhield;
 • de rechtbank op 1 oktober 2014 Veglia Paree, de vennootschap van Wienbelt, heeft veroordeeld tot betaling van een bedrag van 2 miljoen euro aan Source, welke betalingsverplichting door Veglia Paree niet is nagekomen;
 • daarna executoriale maatregelen zijn uitgevoerd die geen doel troffen. Daarop is faillissement van Veglia Paree aangevraagd, dat op 20 januari 2015 is uitgesproken.
 • de vordering op Veglia Paree van 2 miljoen euro in het boekjaar 2014 volledig door Source is voorzien.
De heer Wienbelt heeft herhaaldelijk via diverse kanalen – waaronder de media – geprobeerd zijn onvrede te ventileren. Hij heeft voorgesteld om niet naar de media te stappen in ruil voor een betaling van 50.000 euro. Daar heeft Value8 uiteraard niet op gereageerd. De heer Wienbelt heeft onder andere per sms aan de heer De Vries het bericht gestuurd: “voorstel 50K en bek houden”.
Tenslotte.
In de bovenstaande gevallen – Kraaijeveld en Wienbelt –  is geen sprake van een directe zakelijke relatie met Value8. Value8 heeft aan Quote gevraagd om – gegeven de bovenstaande omstandigheden en de bron van de “informatie” – af te zien van publicatie. Daar was Quote niet toe bereid. Wel heeft Quote de mogelijkheid tot reactie geboden. Daarop heeft Value8 met de hierboven genoemde informatie gereageerd.
Wij betreuren dat sommige partijen zelfs na een voor hen negatieve gerechtelijke uitspraak de pers proberen te zoeken. In het algemeen kunnen wij meedelen dat, wanneer partijen hun afspraken met Value8 niet nakomen en Value8 daardoor schade lijdt of potentieel schade dreigt te lijden, zal worden overwogen om rechtsmaatregelen te treffen om de belangen van betrokken ondernemingen en de Value8 aandeelhouders te verdedigen. Naar het oordeel van Value8 verdient in een dergelijk geval een minnelijke regeling de voorkeur, en is – indien dat niet mogelijk is – een gang naar de rechter de meest aangewezen weg.
Bijlagen: