Mededeling Value8

Value8 NV deelt mede dat de beursgenoteerde belangen in het tweede halfjaar 2016 per saldo in waarde zijn gedaald. In onderstaande tabel is de koersontwikkeling weergegeven van de beursfondsen waarin Value8 een substantieel belang houdt. Reeds ten tijde van de trading update (8 november 2016) is mededeling gedaan van de gedaalde beurskoersen en het mogelijk (negatieve) effect op de resultaten van Value8.
 Koersontwikkeling
  ultimo 2015
medio 2016
ultimo 2016
 t.o.v. medio
mutatie 2016
IEX Group *
4,600
3,660
3,600
-1,6%
-21,7%
Nedsense *
0,070
0,080
0,090
12,5%
28,6%
Novisource
2,799
2,100
2,060
-1,9%
-26,4%
R&S Group
2,150
1,900
24,790
-34,8%
-42,3%
SnowWorld
6,999
7,300
7,975
9,2%
13,9%
Source Group *
2,350
2,250
2,350
4,4%
-0,1%
Sucraf
1,640
2,100
2,170
3,3%
32,3%
Van de met een * weergegeven beursfondsen houdt Value8 de meerderheid van de aandelen. Deze belangen worden niet op beurskoers gewaardeerd. De omzetten en resultaten van deze bedrijven worden geconsolideerd.
Een eerste inschatting van het effect van de – per saldo – gedaalde koersen is een waardedaling van circa 2 miljoen euro voor de tweede helft van 2016. Dit wordt met name veroorzaakt door de koersdaling van het aandeel R&S Retail dat – na de reverse split van 1 nieuw aandeel voor 20 oude aandelen – in koers is gedaald. Value8 is overigens van mening dat de bedrijfsmatige ontwikkelingen bij deze beursgenoteerde bedrijven positief is.
Voorts doet Value8 mededeling van de inkoop van  64.482 preferente aandelen (aandelen C, basiswaarde 25 euro) tegen gelijktijdige uitgifte van 257.928 gewone aandelen A.