Jaarverslag 2010 beschikbaar

Value8 NV deelt mede dat het jaarverslag 2010 op de website beschikbaar is.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op 15 juni 2011.

Jaarverslag 2010