Mededeling

Op 10 oktober jl. heeft Value8 medegedeeld dat een acquisitietraject loopt voor een onderneming in de Healthcare-sector, een van de focussectoren in de eind 2012 aangescherpte strategie “Focus 2017”. Daaromtrent kan worden gemeld dat het due diligence onderzoek tot op heden positief verloopt en dat het acquisitietraject voorspoedig verloopt. Zodra redelijkerwijs mogelijk zal Value8 nadere informatie verschaffen over de betreffende onderneming en de (beoogde) transactie.