Mededelingen in het kader van EDCC

In aanvulling op het persbericht van Value8 NV van 16 oktober jl. inzake de verwerving van een meerderheidsbelang in EDCC, hechten wij eraan de volgende informatie toe te voegen.

EDCC heeft aangekondigd een dividend uit te zullen keren van 55 eurocent per aandeel. Daarna resteert een intrinsieke waarde van ongeveer 2 eurocent per aandeel. Value8 overweegt om – na effectuering van de transactie met grootaandeelhouders en benoeming van nieuwe commissarissen – het vermogen via een aandelenemissie met 0,25 miljoen euro te versterken. Daarmee kunnen de reguliere kosten gedurende enkele jaren worden gedragen. Nadere berichtgeving daarover zal volgen in de eerste helft van november.

In het persbericht van 16 oktober jl. wordt gesproken over de mogelijkheid voor overige aandeelhouders om hun aandelen te verkopen:

“Hoewel voor Antilliaanse vennootschappen de regels omtrent het verplichte bod niet van toepassing zijn, heeft Value8 aangegeven dat zij ook overige aandeelhouders de mogelijkheid wil bieden om hun aandelen tegen dezelfde voorwaarden te verkopen.”

Dat correspondeert met een prijs van 60 eurocent cum dividend en 5 eurocent ex dividend. Daarbij denkt Value8 aan inkoop van aandelen door de vennootschap (EDCC) en wordt uitdrukkelijk niet geduid op een (mogelijk) openbaar bod van Value8 NV op de bij derden uitstaande aandelen EDCC.

Value8 behoudt zich overigens het recht voor om aandelen EDCC ter beurze te verwerven.