Mededelingen

Value8 deelt mede dat – als gevolg van de reeds eerder aangekondigde conversie – het aandelenbelang van Value8 in MKB Nedsense is gestegen tot 77,6 procent. Value8 bezit bovendien 13,3 miljoen warrants met een uitoefenprijs van 0,15 euro per aandeel MKB Nedsense. 
Voorts deelt Value8 mede dat de stemuitslag van de op 5 september j.l. gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op de website beschikbaar www.value8.com is gesteld. Als gevolg daarvan is de samenstelling van de Raad van Commissarissen gewijzigd. De Raad van Commissarissen bestaat thans uit twee personen: Robert de Haze Winkelman en Jan Peter Kerstens.