Mededeling Value8

Hedenmorgen is Value8 NV in de Belgische krant ‘Le Soir’ in verband gebracht met een mogelijke overname van de Belgische voetbalclub Standard Luik.
Value8 bevestigt interesse te hebben in het nemen van een belang in Standard Luik. Value8 acht het thans niet opportuun om hier nader inhoudelijk op in te gaan.
In algemene zin kan Value8 melden dat gesprekken worden gevoerd met diverse partijen om het cluster ‘Leisure & Luxury’ uit te breiden.