Nieuwjaarstoespraak 2019

Welkom bij de Value8 nieuwjaarsbijeenkomst,
Het is een goede Value8-traditie om aan het begin van het jaar een korte terugblik te geven op het afgelopen jaar en vooruit te blikken op het komende jaar. Op informele toon, los van de reguliere publicatieverplichtingen van een beursfonds. In 2017 op 24 januari en ook dit jaar – door griep – zijn we aan de late kant.
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd bij Value8. Het meest in het oog springen de vijf desinvesteringen die we in 2018 hebben gedaan: AquaServa, VADA, Warmako, HeadFirst Source en Ceradis. De totale opbrengst bedraagt 47,5 miljoen euro. De kostprijs van die belangen bedroeg ongeveer 19 miljoen euro. Dat betekent dat we hierop een rendement hebben behaald van ongeveer 150 procent.
De grootste transacties springen het meest in het oog, maar ook achter de kleinere transacties zit een verhaal. Warmako, waarin we 30 procent van de aandelen hielden, nam medio 2016 onze dierenshampoo-activiteiten over en we deden een aanvullende investering. Een bedrijf met prima groeikansen en een enthousiaste, jonge ondernemer aan het roer: Wouter Koornneef. Toen Value8 besloot om de focus naar de grotere deelnemingen te verleggen, hebben we hem de mogelijkheid geboden weer naar 100% te gaan. Snel en netjes geregeld, zoals het hoort. We hebben het volste vertrouwen dat hij Warmako verder zal uitbouwen.
Bij VADA hebben we ons ingezet om een mooie Nederlandse onderneming te laten overleven. Ons belang in VADA was het resultaat van onze ondersteuning van ondernemer Rolf van Dalen, wiens recyclingbedrijf in financiële problemen was geraakt. Terwijl Van Dalen alles op alles zette om de business te verbeteren, werd het bedrijf bijna door overijverige bankiers omver getrokken. Er was heel wat nodig om de bank ervan te overtuigen VADA extra tijd te geven. Uiteindelijk heeft VADA zich hersteld: in de markt en met een sterk verbeterd resultaat.  Dat is vooral dankzij het harde werken van Van Dalen. In het tweede kwartaal van 2018 werd VADA overgenomen door HKS en is het bedrijf onderdeel geworden van een internationaal concern. Ondersteunen van ondernemers, dat vinden we belangrijk. Bij VADA heeft dat veel werk gekost, maar we zijn daar goed voor beloond.
De derde desinvestering is Ceradis. Acht jaar lang hebben we vol geïnvesteerd in deze ontwikkelaar en producent van milieuvriendelijke gewasbescherming. Veel ondernemingen hebben uitgebreide passages over duurzaamheid in hun jaarverslag. Bij Value8 hebben we het woord bij de daad gevoegd en jarenlang de ontwikkeling en R&D van Ceradis ondersteund. Na de verkoop van ons belang in Ceradis is voor het bedrijf een nieuw hoofdstuk aangebroken. Onder leiding van Willem-Jan Meulemeesters en met de steun van oprichter Wim van der Krieken hebben we alle vertrouwen in een rooskleurige toekomst voor Ceradis.
Bij HeadFirst Source en AquaServa is sprake van een succesvolle buy & build. Dat lijkt makkelijker dan het is: het speuren naar acquisitiekandidaten, het realiseren van de overname, de integratie, het benutten van de synergievoordelen. Daarvoor verdienen de Gert-Jan Schellingerhout en Mike Korenvaar – bij HeadFirst Source – en Ron Hartog en zijn team bij AquaServa flinke schouderklopjes.
Ook intern hebben we niet stilgezeten. Bij de in november 2017 aangescherpte focus – gericht op grotere bedrijven met een waarde vanaf 10 miljoen euro – hoort ook een verandering van de organisatie. We zijn blij dat we slimme en enthousiaste professionals aan ons team hebben toegevoegd.
We zijn ook verheugd dat onze inspanningen in de performance van ons aandeel tot uitdrukking zijn gekomen. Vanaf 1 januari tot en met 31 december 2018 werd een totaalrendement van 35,1 procent gerealiseerd. Dat steekt mooi af bij de daling van de AEX index met ongeveer 10 procent. Veel beleggers waren blij verrast met de dividenduitkering van 1,05 euro in november.
Tot slot zijn er nog een aantal personen die ik graag wil bedanken. De eerste is Jaap van Duijn die in juni afscheid heeft genomen als president-commissaris. Hij heeft ons 9 jaar met raad en daad ter zijde gestaan. Een bijzonder intelligente, integere, loyale en vriendelijke man die – onaangedaan in publicitair woelige tijden – het oog altijd op de bal houdt. Ook een oprecht woord van dank voor Kee Koopmans en Remko Herschel die acht respectievelijk zeven jaar bij Value8 waren betrokken en met wie wij in goede harmonie aan Value8 hebben gebouwd. Tenslotte veel dank aan de medewerkers, de managers bij onze bedrijven, onze zakelijke partners en natuurlijk onze aandeelhouders en financiers.
We hebben publiekelijk aangekondigd in 2019 te zoeken naar versterking van onze bestaande bedrijven in food en healthcare en naar nieuwe bedrijven die bij ons passen: groeiende, winstgevende bedrijven. Met goede, ambitieuze managers die samen met ons een groeiplan willen realiseren. In 2019 willen we daar invulling aan geven.
We zijn vol vertrouwen dat  2019 voor Value8 een jaar van groei zal zijn.
Ik hef het glas en wens eenieder een gelukkig en voorspoedig 2019.
Uitgesproken door Peter Paul de Vries op 24 januari 2019