Nieuwjaarstoespraak Value8

Uitgesproken door Peter Paul de Vries op woensdag 2 januari 2013

Dames en heren,

Welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Value8.

Vorig jaar voorspelden velen dat de economie weer zou aantrekken.Voor de Nederlandse economie liep het in 2012 helaas anders. De Europese schuldencrisis gaf een knauw aan het toch al broze consumentenvertrouwen en duwde ons in een recessie. Met name het tweede halfjaar 2012 was economisch zwak.

Dat heeft de ontwikkeling van Value8 niet stilgezet. Integendeel. Ik zal een paar ontwikkelingen eruit lichten, zonder daarmee de inspanningen en prestaties van andere bedrijven en de betrokken managers en medewerkers tekort te willen doen.

Crisis of niet, we hebben het afgelopen jaar vijf bedrijven aan onze groep toe kunnen voegen. Dat die acquisities in een groter plaatje passen hebben we in het vierde kwartaal kunnen laten zien. Toen is de Value8 Tech Group gelanceerd, waarin – naast het in 2010 verworven Buhrs – ook de activiteiten van Axess, GNS Brinkman en Haak zijn ondergebracht. Natuurlijk gaat de aandacht daar in eerste instantie naar synergie aan de kostenkant: besparingen op huur, op overhead en op systemen. Die besparingen zijn zeer significant. Minstens even belangrijk is de dynamiek die ontstaat tussen de bedrijven: techneuten die elkaar vinden en aanvullen, samen werken aan betere processen. En de synergie aan de verkoopzijde: cross selling en het voordeel van een grotere stabiele groep. Dat heeft al tot concrete orders geleid.

Ondanks de crisis wisten we een aanzienlijke kapitaalverhoging bij Ceradis te realiseren, onze deelneming die milieuvriendelijke gewasbeschermingsproducten ontwikkelt en verkoopt. Met de kapitaalronde van 4,5 miljoen euro, waaraan Value8 meedeed, en de nieuwe partner Rabobank, kan Ceradis verder groeien en eigen registratiedossiers ontwikkelen hetgeen leidt tot hogere marges bij commercialisering. De overname in 2012 van Belgische Devgen, dat deels in dezelfde markt opereert, vormt een indicatie van het potentieel op lange termijn.

Voor AmsterdamGold was 2012 een transitiejaar. Er werd een goed activiteitenniveau bereikt, maar wel lager dan het extreme jaar 2011. Verder zorgden wijziging van het management en een verbouwing voor een – tijdelijk – hoger kostenniveau. We zijn verheugd over wat in het afgelopen jaar is bereikt en de prima basis die voor de komende jaren is gelegd.

In 2012 was Value8 actief met twee openbare biedingen. De afronding van het bod op Witte Molen en medio 2012 het bod op Fornix. In beide vennootschappen houdt Value8 een meerderheid. De koers van ons eigen Value8 aandeel was gedurende het jaar redelijk stabiel of – zoals een belegger me zei – stabieler dan een staatsobligatie. Op zich is dat in economisch roerige tijden een compliment (ik neem aan dat hij Nederlandse staatsobligaties bedoelde) maar onze ambitie gaat verder. Qua koersperformance was een stijging van 13,0 procent niet slecht, al was de ontwikkeling het spiegelbeeld van 2011. Toen werd een positieve performance in de laatste handelsdagen teniet gedaan, dit jaar is de positieve performance geheel aan december te danken. Inclusief het dividend betekent dat een total return van 14,3 procent.

In december hebben we onze nieuwe doelstellingen bekendgemaakt en de aanscherping van de strategie. We richten ons onverminderd op bedrijven met groeipotentieel en beurspotentieel. Maar met de ervaring van de afgelopen jaren is het accent verschoven van minderheids- naar meerderheidsbelangen. Zodat we actief kunnen bouwen, direct invloed hebben op het management en samen kunnen werken aan zowel autonome groei als een buy & build strategie. We zijn een groeiende groep bedrijven.

Ook de financiële doelstellingen zijn aangescherpt. In vier jaar tijd wisten we het eigen vermogen per aandeel op te voeren van 2,44 euro per aandeel naar ongeveer 16 euro. Nu streven we naar een verdubbeling in de komende vijf jaar. Als dividenden buiten beschouwing worden gelaten, betekent dat omgerekend een stijging van gemiddeld 15 procent per jaar. We beloven geen militaire precisie, maar het is wel onze doelstelling op termijn van 5 jaar. Als de beurskoers dat groeitempo volgt, betekent dat ook voor de aandeelhouder van Value8 een waardeverdubbeling.

Value8 ziet het jaar 2013 met vertrouwen tegemoet. We hebben een uitstekende pijplijn en dat moet leiden tot nieuwe loten aan onze stam. Mijn dank gaat uit naar onze 180 medewerkers. Ik hoop dat ze uitgerust en gemotiveerd weer aan de slag gaan. Want dat is onze ambitie: om het in 2013 nog beter te doen dan in 2012!

Proost, op uw aller gezondheid!