Morefield Group

Sinds november 2022 is Kersten de belangrijkste activiteit van Morefield Group.

Kersten verstrekt en onderhoudt zorghulpmiddelen voor mensen met een beperking. Als merkonafhankelijk totaal leverancier zijn ze gespecialiseerd in advies, levering en onderhoud van hulpmiddelen voor zorginstellingen, zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten (WMO) en particulieren. Centraal daarbij staat kwaliteit in service, hoogstaande producten én vakmanschap.

De strategische focus van Kersten is gericht op de verstrekking ingevolge de Wet langdurige zorg (Wlz) aan zorginstellingen en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan gemeenten. De goede naam van Kersten in de markt, de toenemende ervaring in aanbestedingsprocessen en de verbeterde financiële performance vormen een goede basis om die ambitie te verwezenlijken. Met de  dienstverlening onderscheidt Kersten zich met een hoge klanttevredenheid. Kersten heeft veel geïnvesteerd in de opleiding en training van haar personeel, mede met het oog op duurzame inzetbaarheid en om in te spelen op de snelle technologische ontwikkelingen. Kersten onderscheidt zich bovendien in haar maatschappelijke betrokkenheid door veel te investeren in en ruimte te geven aan ‘social return’: het handhaven van een hoog arbeidsparticipatiepercentage van medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Kersten behaalde in 2021 met circa 550 medewerkers een omzet van 72 miljoen euro. De ebitda-marge bedroeg ruim 10 procent. Naast het 92% belang in Kersten houdt Morefield ook een minderheidsbelang in Almunda Professionals.