Publicatie pro forma balans na management buy out

In aanvulling op de pro forma balans van de werkmaatschappijen zoals deze reeds in de aandeelhouderscirculaire dd 6 juni is opgenomen, publiceert Exendis N.V. (EXENDIS) vandaag een pro forma balans voor EXENDIS na de management buy-out per 1 juli. Hiermee komt EXENDIS tegemoet aan een vervolgvraag van Recalcico Beheer BV (Recalcico).