Sterkste balans: solvabiliteit 94,2 procent

Publicatie jaarrekening 2018  

Value8 deelt mede dat het jaarverslag 2018, inclusief de jaarrekening, heden beschikbaar wordt gesteld op de website: www.value8.com. De Value8 jaarrekening 2018 vormt een reflectie van de goede gang van zaken met een hogere nettowinst en – gecorrigeerd voor dividend – een gestegen eigen vermogen. De solvabiliteit van Value8 bedroeg ultimo 2018 94,2 procent. Van alle aan Euronext Amsterdam genoteerde ondernemingen die reeds hun jaarrekening hebben gepubliceerd, heeft Value8 de hoogste solvabiliteit.

Aandeelhoudersvergadering woensdag 22 mei 2019

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 zal worden gehouden op woensdag 22 mei 2019 in Amsterdam. De agenda voor de vergadering, alsmede de toelichting en bijlagen zijn eveneens vanaf vandaag beschikbaar op de website.
Op de agenda staat het voorstel om Robert de Haze Winkelman te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen. Roelf de Boer zal in verband met zijn drukke werkzaamheden terugtreden. Wij zijn hem dankbaar dat hij in het meest succesvolle jaar voor Value8 de voorzittershamer heeft gehanteerd.

Dividend en dividendbetaling

Value8 stelt een slotdividend voor van 0,15 euro per gewoon aandeel. Samen met het in november 2018 uitgekeerde interim-dividend van 1,05 euro per aandeel, bedraagt het totale dividend 1,20 euro per gewoon aandeel. Het dividend op de cumulatief preferente aandelen bedraagt 1,75 euro per aandeel.

Ten aanzien van het dividend zullen de beursgenoteerde gewone aandelen (ISIN: NL0010661864) op 24 mei 2019 ex-dividend noteren; de record date is 27 mei 2019. Dit betreft een dividend van 0,15 euro in contanten. De beursgenoteerde cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0009875483) zullen eveneens op 24 mei 2019 ex-dividend (1,75 euro per aandeel) noteren; de record date is 27 mei 2019.

Bovengenoemde dividenden zullen betaalbaar zijn per 31 mei 2019. Op de betaling van het contante dividend wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

Value8 NV