Trading update Value8 

Middels deze trading update informeert Value8 haar aandeelhouders over de ontwikkelingen in de periode sinds de publicatie van het halfjaarbericht (eind juli 2023). Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de vier grootste belangen van Value8: Renewi, Kersten (Morefield), Ctac en Almunda Professionals. 

Op 28 september 2023 werd bekend dat het Australische Macquarie een voorstel had gedaan om Renewi over te nemen, tegen een koers van 775 pence, hetgeen ongeveer 9 euro per aandeel is.  Dat voorstel werd verhoogd tot een indicatief bod van 810 pence, welk bod door Renewi werd afgewezen. Op 9 november 2023 werden de halfjaarcijfers bekendgemaakt (2 procent lagere omzet en 14 procent lagere EBITDA). De lagere recyclaatprijzen vormen daarvoor de belangrijkste oorzaak. Value8 blijft enthousiast over de perspectieven van Renewi op lange termijn. 

Kersten, inmiddels onderdeel van het beursgenoteerde Morefield Group, heeft de groei van de eerste zes maanden vastgehouden. Over het eerste halfjaar behaalde Kersten een omzet van 44 miljoen euro en een EBITDA van bijna 6 miljoen euro (exclusief IFRS 16 effect). De verwachting is dat zowel omzet als EBITDA over het tweede halfjaar tenminste op datzelfde niveau zullen liggen. Daarmee stevent Kersten af op een recordomzet en een record resultaat. 


Bij automatiseerder Ctac is Gerben Moerland op 13 oktober 2023 benoemd tot CEO benoemd. Op 26 oktober jl. publiceerde Ctac goede kwartaalcijfers. De omzet steeg in het derde kwartaal met 4,5 procent tot 30,5 miljoen euro. De omzetstijging over de eerste negen maanden bedroeg 11,2 procent (waarvan 9,5 procent autonoom). Het genormaliseerde nettoresultaat over de eerste negen maanden kwam uit op 2,9 miljoen euro, gelijk aan dezelfde periode in 2022. Value8 ziet goede kansen voor omzetgroei en margeverbetering.


In het eerste halfjaar boekte Almunda een lagere omzet (12,1 miljoen euro tegen 12,9 miljoen euro) en een duidelijk lagere EBITDA. In het derde kwartaal 2023 is het herstel ingezet. De omzet van PIDZ groeit, Novisource heeft haar bezettingsgraad duidelijk verbeterd en ICE Interim (consultants voor de nutssector) draagt sinds de overname van medio 2023 direct bij aan omzet en resultaat van Almunda. 

Verder heeft Value8 in het derde kwartaal een 31 procent belang in Brookz – het online platform voor aan- en verkoop van Nederlandse MKB-bedrijven – genomen.
 

Gezien de fluctuerende beurskoersen kan Value8 geen uitspraken doen over de verwachte ontwikkeling van de intrinsieke waarde per aandeel over geheel 2023.  
 

Value8 NV