Value8 bereikt overeenstemming over overname Proud

Snelle groeier in IT interim professionals

Value8 deelt mede dat overeenstemming is bereikt met de aandeelhouders van Proud Company over de overname van 100% van de aandelen van dit bedrijf. Proud Company is actief op het gebied van bemiddeling van IT professionals. In 2014 werd een omzet behaald van 12 miljoen euro en was sprake van een goede winstgevendheid.

Voorgenomen transactie

De voorgenomen transactie is vastgelegd in een Letter of Intent (LOI) en het due dilligence onderzoek is in volle gang. Value8 en Proud streven ernaar de transactie op korte termijn af te ronden. De verwachting is dat deze transactie positief zal bijdragen aan de winst per aandeel van Value8. Hoewel de realisatie van deze voorgenomen transactie nog niet zeker is, hebben Value8 en Proud besloten om naar buiten te treden en duidelijkheid te verschaffen aan de markt.

Versterking van activiteiten op gebied IT-interim professionals

Voor Value8 past de voorgenomen overname in de beoogde versterking van de activiteiten op het gebied van interim professionals. Op 4 mei j.l. maakte Value8 bekend een meerderheidsbelang te hebben genomen van 64 procent in Source Group NV, een van de leidende spelers op de Nederlandse markt (contracting) voor interim professionals.

Proud Company en Proud Payroll ontzorgen de klant

Proud Company zoekt, selecteert en bemiddelt ervaren financiële, commerciële, administratieve en IT professionals voor haar klanten. Voorts is Proud Payroll specialist in het verzorgen van het tijdelijk personeel. Door het overnemen van het juridisch werkgeverschap is Proud Payroll in staat haar klanten volledig te ontzorgen. Zowel Proud Company als Proud Payroll zijn NEN gecertificeerde bedrijven zodat het inhuurrisico volledig en bij wet is afgedekt. Vanwege haar snelle groei heeft Proud Company de Gouden FD Gazelle gewonnen en is het bedrijf diverse keren genomineerd voor de High Growth Awards.