Value8 betaalt contant dividend en keuzedividend

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 heeft op 7 juni jl. ingestemd met het voorgestelde dividend van 1,75 per cumulatief preferent aandeel en 0,15 eurocent – naar keuze in contanten of in aandelen (3%) – plus een bonusdividend van 5%. Zowel de cumulatief preferente aandelen als de gewone aandelen zijn op 11 juni 2018 ex-dividend gegaan. Dat betekent dat aandeelhouders die op die datum aandelen Value8 in bezit hadden, gerechtigd zijn tot het dividend over het boekjaar 2017.

Thans kan mededeling worden gedaan van de resultaten van het keuzedividend en de betaalbaarstelling. Aandeelhouders houdende 86% van de gewone aandelen hebben gekozen voor het keuzedividend in aandelen. Aandeelhouders houdende 14% van de gewone aandelen hebben gekozen voor het contante dividend.

Samen met het bonusdividend leidt dit tot de uitgifte van 752.030 gewone aandelen Value8. Het totaal aantal gewone aandelen Value8 bedraagt na deze uitgifte 10.685.792. Op 2 juli 2018 is het contante dividend op de gewone aandelen (0,15 euro per gewoon aandeel) en het contante dividend op de cumulatief preferente aandelen (1,75 euro per preferent aandeel) betaalbaar gesteld.