Value8 betaalt contant dividend en splitst preferente aandelen

Value8 deelt mede dat op korte termijn de dividenden op de gewone aandelen B en de preferente aandelen C zullen worden uitgekeerd, en de splitsing van de preferente aandelen zal worden geëffectueerd.

Op de gewone aandelen B zal een (interim) dividend worden uitgekeerd van 0,15 euro per aandeel in contanten. Op de cumulatief preferente aandelen C zal het reguliere dividend van 1,75 euro per aandeel worden uitgekeerd, alsmede een extra compensatie van 2,10 euro per aandeel.

Zowel de cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0009875483) als de gewone aandelen (ISIN: NL0010661864) zullen op donderdag 11 juni 2020 ex-dividend noteren, de record date is vrijdag 12 juni 2020. Het dividend zal betaalbaar zijn per woensdag 17 juni 2020. Op de betaling van het dividend wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

Na de dividendbetaling zullen de cumulatief preferente aandelen C gesplitst worden in de verhouding 1:4, waarbij een bestaand preferent aandeel zal worden omgezet in vier nieuwe preferente aandelen. De cumulatief preferente aandelen C zullen voor het laatst in ongesplitste vorm noteren op dinsdag 16 juni 2020. Vanaf 17 juni 2020 zullen de cumulatief preferente aandelen C voor het eerst in de nieuwe coupure noteren. De nieuwe preferente aandelen C hebben een basiswaarde van 6,25 euro, kennen een dividendpercentage van 5 procent en keren derhalve per aandeel een dividend van 0,3125 euro per jaar uit. Value8 heeft toegezegd de preferente aandelen tenminste 5 jaar niet in te trekken.

Value8 NV