Value8 brengt biedingsbericht NedSense uit

Dit is een openbare mededeling van Value8 N.V. ingevolge artikel 10 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”). Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel dan wel gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.

Onder verwijzing naar de persberichten van 12 februari 2016 en 7 april 2016 maakt Value8 N.V. (“Value8″) bekend dat zij bij dezen een openbaar bod uitbrengt op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van NedSense enterprises N.V. (“NedSense”), voorzover niet reeds door haar zelf gehouden. Value8 heeft heden het biedingsbericht algemeen verkrijgbaar gesteld in het kader van het openbaar bod op alle uitstaande aandelen NedSense.

Value8 brengt een bod uit van EUR 0,05 in contanten per aandeel NedSense. Voor de toelichting op het bod, de modaliteiten en de risicofactoren wordt verwezen naar het biedingsbericht.

In het kader van dit bod worden hieronder enkele belangrijke data weergegeven:

15 juli 2016 – biedingsbericht verkrijgbaar gesteld
18 juli 2016 – start aanmeldingstermijn
15 september 2016 – sluiting aanmeldingstermijn

Voorwaarden
Conform artikel 24 lid 1 Bob is de gestanddoening niet afhankelijk van voorwaarden.

Aanmeldingstermijn
De aanmeldingstermijn vangt aan om 09:00 uur CET op 18 juli 2016 en eindigt op 15 september 2016 om 18:00 uur CET, tenzij de aanmeldingstermijn wordt verlengd overeenkomstig artikel 15 Bob.

Aanmelding door aandeelhouders
Aandeelhouders die aandelen houden via een financiële instelling kunnen hun aanmelding kenbaar maken via hun financiële instelling uiterlijk op 15 september 2016 om 18:00 uur CET (de “Sluitingsdatum”). De financiële instelling in kwestie kan een eerdere uiterste Sluitingsdatum hanteren voor haar klanten zodat de financiële instelling de aanmelding van haar klanten op tijd aan het betaal- en verwisselkantoor kan communiceren. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het biedingsbericht.

Verlenging
Value8 kan de aanmeldingstermijn eenmaal verlengen op grond van artikel 15 lid 1 Bob. In dat geval wordt de Sluitingsdatum verschoven naar de uiterste datum en tijdstip waarnaar het Bod is verlengd. Indien de aanmeldingstermijn wordt verlengd, wordt dit, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, openbaar medegedeeld.

Behoud van de beursnotering
Value8 streeft ernaar de beursnotering van NedSense te behouden. Value8 is derhalve niet voornemens een uitkoopprocedure te starten om niet aangemelde Aandelen alsnog te verwerven. Voor verdere informatie omtrent de voornemens van Value8 wordt verwezen naar het biedingsbericht.

Biedingsbericht en overige informatie
Digitale exemplaren van het biedingsbericht zijn verkrijgbaar op de websites van Value8 en NedSense (www.value8.com en www.nedsense.com). Exemplaren van het biedingsbericht zijn verder kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Value8 te Bussum (Nederland) en op het kantoor van het betaal- en verwisselkantoor op onderstaande adressen:

ABN AMRO Bank N.V.
Corporate Broking HQ7050
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Email: corporate.broking@nl.abnamro.com
Tel: +31 (0) 20 344 2000

Value8 N.V.
Brediusweg 33
1401 AB Bussum
Email: info@value8.com
Tel: +31 (0) 35 711 1387

Biedingsbericht NedSense