Value8 doet bod op Fornix gestand

Dit is een openbare mededeling van Value8 N.V. ingevolge artikelen 12 lid 3 en 16 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”). Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel dan wel gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.

Value8 NV deelt in het kader van het bod op Fornix mede dat bij sluiting van de aanmeldingstermijn op 4 mei 2012 om 18:00 uur 881.961 aandelen Fornix zijn aangemeld, ofwel 10,96 procent van het geplaatste aandelenkapitaal. Tezamen met de reeds gehouden aandelen komt het belang van Value8 in Fornix daarmee op 3.296.261 aandelen ofwel 40,96 procent van het geplaatste kapitaal. De aangemelde aandelen vertegenwoordigen een waarde van EUR 529.177 in Cumulatief Preferente Aandelen uitgaande van een basiswaarde van 25 euro. Exclusief de aandelen in bezit van Fornix zelf (316.000), komen de percentages uit op respectievelijk 11,41 procent en 42,63 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.

Value8 doet het bod gestand en ziet af van de voorwaarde 2.1 (i) van het Biedingsbericht dat zij meer dan 90 procent van de aandelen dient te houden teneinde het bod gestand te doen. Value8 ziet tevens af van een na-aanmeldingstermijn of een verlenging van het bod.

De notering van Fornix zal gehandhaafd blijven, waarbij ook na het bod nog sprake is van een substantiële free float. Value8 heeft aangegeven actief te willen bijdragen aan de mogelijke toekomstscenario’s van Fornix.

Op 10 mei 2012 zal Value8 conform de bepalingen in het Biedingsbericht overgaan tot betaling van de Biedprijs per aangemeld en geleverd Aandeel in Cumulatief Preferent Aandelen Value8. Daarbij zal een omwisselverhouding worden gehanteerd van 0,024 aandeel Fornix voor 1 Cumulatief Preferent Aandeel Value8. Dit betekent dat in het kader van het Bod 21.167 Cumulatief Preferente Aandelen Value8 zullen worden uitgegeven, waardoor het totaal aantal uitstaande Cumulatief Preferente Aandelen 100.350 zal bedragen.