Value8 doet bod van 5 euro op aandelen Witte Molen

Value8 NV heeft bestuur en Raad van Commissarissen van Witte Molen (tot voor kort: Alanheri) op de hoogte gesteld van een voorgenomen bod op alle uitstaande aandelen Witte Molen.  Value8 is voornemens een bod uit te brengen ter waarde van 5 euro per aandeel Witte Molen, te betalen in cumulatief financieringspreferente aandelen Value8. De financieringspreferente aandelen kennen een dividendpercentage van 7 procent. De intentie bestaat om voor de preferente aandelen notering aan te vragen.

Aandeelhouders houdende circa 29,5 procent aandelen Witte Molen hebben al aangegeven hun aandelen aan Value8 aan te zullen bieden. Tezamen met het bestaande belang van Value8 (27,9 procent) vertegenwoordigt dit een percentage van 57,5  procent van het aandelenkapitaal. Het bod van 5 euro per aandeel waardeert Witte Molen op 3,85 miljoen euro.

Belangrijkste motief voor het bod is de intentie van Value8 om actief bij te dragen aan de beoogde schaalvergroting voor Witte Molen, en de wens om die bijdrage vanuit een meerderheidspositie te leveren. Value8 heeft niet het voornemen om de notering van De Witte Molen te beëindigen.

Hoogte van het bod

Het bod van 5 euro per aandeel vertegenwoordigt een premie van 25 procent boven de laatste beurskoers van het aandeel Witte Molen (4,00 euro) en 21 procent boven de gemiddelde beurskoers van de laatste 20 handelsdagen.

Het eigen vermogen per aandeel bedroeg per ultimo 2010 4,65 euro per aandeel, het bod vertegenwoordigt een premie van 8 procent boven de intrinsieke waarde.

Gezien de grote verliezen in 2007 en 2008 (meer dan 2 miljoen euro verlies per jaar) en de break even situatie in 2009 en 2010 (170.000 euro winst, respectievelijk 136.000 euro verlies) is geen betekenisvolle winst per aandeel te berekenen. Daarmee is de te berekenen koers/winstverhouding veel hoger dan het beursgemiddelde.

Witte Molen keert al sinds boekjaar 2004 geen dividend meer uit. Het dividendrendement bedraagt derhalve nihil, veel lager dan het beursgemiddelde.