Value8: Focus op schaalvergroting Witte Molen

Value8 doet bod op Witte Molen gestand

Dit is een openbare mededeling van Value8 N.V. ingevolge artikel 16 van het Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”).  Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of  publicatie, geheel dan wel gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika,  Japan of Canada.

Value8 deelt mede dat zij het bod op de aandelen Witte Molen gestand doet. Op 30 december 2011 is reeds medegedeeld dat bij afloop van de aanmeldingstermijn op 29 december 2011 om 18:00 uur 395.922 aandelen zijn aangemeld, ofwel 51,48 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Dit vertegenwoordigt een waarde van EUR 1.979.610 in Cumulatief Preferente Aandelen Value8. Tezamen met de reeds gehouden aandelen komt aandelenbelang van Value8 daarmee op 624.904 aandelen ofwel 81,25 procent. Value8 ziet af van een na-aanmeldingstermijn of een verlenging van het bod. De notering van Witte Molen zal gehandhaafd blijven, waarbij ook na het bod nog sprake is van een substantiële free float van bijna 20 procent.

Op 6 januari 2012 zal Value8 conform de bepalingen in het Biedingsbericht overgaan tot betaling van de biedprijs van EUR 5,00 per aangemeld en geleverd Aandeel in Cumulatief Preferent Aandelen Value8. Daarbij zal een omwisselverhouding worden gehanteerd van 5 aandelen Witte Molen voor 1 Cumulatief Preferent Aandeel Value8 ter waarde van EUR 25,00. Dit betekent dat na gestanddoening van het bod 79.183 Cumulatief Preferente Aandelen Value8 zullen uitstaan. Gegeven het dividendpercentage (7 procent) correspondeert dit met een dividend van 1,75 euro per Cumulatief preferent aandeel Value8, ofwel een jaarlijkse dividendbetaling van circa 140.000 euro.

Value8 is verheugd over het hoge aanmeldingspercentage en het bereiken van een meerderheidspositie van 81,25 procent. Value8 heeft aangegeven actief te willen bijdragen aan de schaalvergroting die bij Witte Molen noodzakelijk is. De laatste drie jaar draaide Witte Molen operationeel rond het break-even niveau. Bij een hogere omzet zou de onderneming evenwel gezond winstgevend kunnen zijn. Aangezien diverse partijen in de branche zich in een vergelijkbare positie bevinden, zijn er reële mogelijkheden om die consolidatie vorm te geven. Value8 zal – nu het biedingsproces is afgerond – gesprekken met een aantal branchegenoten gaan voeren.