Value8 groeit verder in derde kwartaal

Aantal medewerkers van de Groep toegenomen tot 180

Hierbij informeert Value8 haar aandeelhouders, beleggers en geïnteresseerden over de gang van zaken in periode van 1 juli 2012 tot de datum van dit persbericht. Daar waar in dit persbericht wordt gerefereerd aan het derde kwartaal wordt primair gedoeld op deze periode.

Value8 is in het derde kwartaal verder gegroeid, met name door overnames van en investeringen in de sector Technology. Inmiddels telt de Value8 groep 180 medewerkers.

De hoofdpunten van deze trading update zijn:

  • Uitbreiding portefeuille en transacties in derde kwartaal
  • Aanvulling op bestaande belangen, benutten van synergie
  • Vooruitzichten:
    • Mooie kansen in groeisectoren
    • Winstgroei voor heel 2012

Uitbreiding portefeuille en transacties in derde kwartaal

Value8 heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Ondanks de aanhoudend uitdagende economische omstandigheden heeft Value8 kans gezien om de portefeuille uit te breiden en bestaande bedrijven te versterken.

In het derde kwartaal werden de volgende stappen gezet:

–    Overname van Brinkman (rolluiken en brandsystemen) (Capelle aan den IJssel)
–    Belangname in technologiebedrijf Haak (Gorredijk)
–    Herlancering van dierverzorgingsproducten Dog’s Stuff via de 100% dochter DS Petcare
–    Afronding van de investeringsronde van 4,5 miljoen euro in Ceradis (milieuvriendelijke gewasbescherming).

Aanvulling bestaande posities, benutten synergie

Met de overname van belangen in de maakindustrie, heeft Value8 haar cluster van technologische bedrijven aanzienlijk uitgebreid. Na de overname van GNS (onder meer bekend van Gorter Branddeuren, mei 2012), Brinkman (augustus 2012) en het meerderheidsbelang in Haak (oktober 2012) bestaat dit cluster inmiddels uit vijf bedrijven. Het belang in Axess is in oktober jl. uitgebreid van 60 tot 100 procent. Hierbij een kort overzicht van deze technologische bedrijven:

–    Axess: op spindel technologie gebaseerde liftsystemen
–    Buhrs: geavanceerde verpakkingssystemen
–    GNS en Brinkman: veiligheidssystemen, met name rolluiken en brandssystemen
–    Haak: technische productie, ontwikkeling en toeleverancier

Inmiddels worden stappen gezet om de synergie tussen de bedrijven te benutten. De kansen daartoe zijn aanzienlijk. Dat betreft niet alleen huisvesting, maar ook op het gebied van techniek, service, marketing/sales en overhead.
Ook op het gebied van diervoeding- en verzorging heeft Value8 vervolgstappen gezet. Naast het meerderheidsbelang in Witte Molen is daar DS Petcare (Dog’s Stuff verzorgingsproducten) aan toegevoegd.

Overige ontwikkelingen in het derde kwartaal.

AmsterdamGold heeft na de traditioneel iets rustiger zomermaanden een forse stijging in het volume gezien in de maand september. AmsterdamGold boekt goede vorderingen bij de versterking van de commerciële slagkracht en de verlaging van het kostenniveau. AmsterdamGold zal aanwezig zijn op de Dag van de Belegger die op 23 en 24 november a.s. plaatsvindt.

Value8 blijft focussen op de grotere deelnemingen en bedrijven, gezien de grotere potentie tot waardecreatie voor aandeelhouders Value8. De kleinere belangen, die per eind 2012 minder dan 5 procent van het balanstotaal vertegenwoordigden, hebben hun relatieve belang in 2012 verder zien afnemen.
Ten aanzien van de financiële positie kan worden opgemerkt dat deze onverminderd  solide is. Tegenover de investeringen die Value8 heeft gedaan, staat het ontvangen dividend van Fornix, groot 2,3 miljoen euro, dat in contanten is ontvangen. De beschikbare kredietfaciliteiten worden slechts in geringe mate benut.
Voor de ontwikkelingen bij de beursgenoteerde belangen, waaronder Dico International, AamigoO Group, Witte Molen, Fornix BioSciences, 1NOmij en Euromedis Groupe wordt verwezen naar de betreffende ondernemingen zelf.

Vooruitzichten: mooie kansen in groeisectoren

Value8 heeft de afgelopen maanden een toename gezien van aantrekkelijke proposities in gedefinieerde groeisectoren. Dit betreft onder meer bedrijven die inspelen op de thema’s zorg, vergrijzing, voeding en leisure. Daarbij is sprake van kwalitatief goede en solide ondernemingen met groeikansen met beurspotentie.

Bij de halfjaarcijfers werd gerefereerd aan de groeivertraging in Europa, die zich in het derde kwartaal versterkt heeft gemanifesteerd. De economische omstandigheden met enerzijds economische krimp en afzwakkende bedrijfsresultaten en anderzijds een extreem lage rente gecombineerd met aantrekkelijker waarderingen, biedt voor Value8 ook kansen.

Ten aanzien van de resultaatontwikkeling voor geheel 2012 verwacht Value8 een netto-resultaat van 2 euro per aandeel, hetgeen een stijging van circa 20 procent impliceert ten opzichte van 2011.