Value8 investeert in Ontzorgd Wonen Groep

Eerste nieuwe investering Value8

Investeringsmaatschappij Value8 deelt mede dat zij 4 miljoen euro investeert in de Ontzorgd Wonen Groep. Dit is de eerste nieuwe investering van Value8 na een periode van desinvesteringen.

De in Nieuwegein gevestigde Ontzorgd Wonen Groep (OWG) exploiteert woonzorglocaties: tijdelijke (revalidatie) of permanente huisvesting voor echtparen en alleenstaanden met uiteenlopende zorgindicaties. Het OWG aanbod loopt van kleinschalige, intensieve revalidatiezorg tot residentiële locaties voor wonen met zorg. Bewoners hebben een eigen appartement dat naar eigen smaak kan worden ingericht. Ook ouderen die intensieve zorg nodig hebben, kunnen bij OWG terecht. Door het (ont)zorg woonconcept van OWG krijgen senioren de mogelijkheid om ouder te worden zonder onnodig in te leveren op de kwaliteit van leven.

OWG positioneert zich in de markt met vier labels:

  • Ontzorgd Wonen Nederland (beschut wonen voor ouderen met lichte zorgindicaties)
  • Zorghuis Nederland (intensieve zorg, kleinschaliger alternatief voor verpleeghuis);
  • Vandaegh Nederland (zorghuizen kleinschalig van opzet, grotere steden en dorpen);
  • Herstelzorg Nederland ( “op weg naar huis” zorg, gericht op snel en kwalitatief herstel)

Thans exploiteert OWG 19 woonzorglocaties in Nederland. Mede door de vergrijzing zal de vraag naar veilige, kwalitatieve woon-service-zorg-appartementen voor ouderen de komende jaren sterk stijgen. Tegen die achtergrond streeft OWG ernaar om het aantal woonzorglocaties in de komende drie jaar te laten groeien naar 30 tot 40. Daarbij geldt dat schaalvoordelen kunnen bijdragen aan een hogere kwaliteit van de woonzorg en lagere (overhead-) kosten.

Bij de realisatie van de groei wordt samengewerkt met SVE Group, investeerder in onder andere zorgvastgoed. Ook SVE Group doet een investering in OWG.

De investering van Value8, groot 4 miljoen euro, betreft een verstrekte lening alsmede een aandelenbelang in OWG. Dat aandelenbelang bedraagt initieel 7 procent en kan later oplopen tot 15 procent. De investering van Value8 past goed in de strategie:

  • healthcare (focussector)
  • de sector groeit sneller dan de economie
  • een groeiende onderneming
  • mogelijkheden voor schaalvergroting

Met de investeringen van Value8 en SVE Group wordt het fundament van OWG versterkt en beschikt het bedrijf over extra middelen om de beoogde groei te realiseren.