Value8 keert 8,75 eurocent kwartaaldividend uit

Value8 keert een kwartaaldividend uit van 8,75 eurocent op de cumulatief preferente aandelen Value8 (ISIN: NL0015118803). Dat betreft het dividend over het vierde kwartaal 2021.

In 2021 is op deze preferente aandelen uitgekeerd:

– april 2021: 7,5 eurocent
– juli 2021: 7,5 eurocent
– oktober 2021: 7,5 eurocent
– januari 2022: 8,75 eurocent

Over het gehele jaar 2021 bedraagt het dividend 31,25 eurocent, ofwel 5 procent van de basiswaarde van deze preferente aandelen (6,25 euro).

De cumulatief preferente aandelen zullen op maandag 17 januari 2022 ex-dividend noteren, de record date is dinsdag 18 januari 2022. Het dividend van 8,75 eurocent zal betaalbaar zijn per maandag 24 januari 2022. Op de betaling van het dividend wordt 15% dividendbelasting
ingehouden.

De bovenstaande dividendmededeling heeft geen betrekking op de gewone aandelen Value8.