Value8 keert hoger dividend uit

Value8 deelt mede dat het jaarverslag 2022 beschikbaar is via de website van de onderneming: www.value8.com. In 2022 heeft Value8 een goede performance behaald. Ondanks de forse dalingen op de internationale effectenbeurzen is Value8 er in 2022 in geslaagd de daling van de intrinsieke waarde (NAV) te beperken tot 3,1 procent. De NAV kwam uit op 9,03 euro per aandeel. De solvabiliteit steeg van 85,2 naar 91,5 procent.

De jaarrekening over 2021 is voorzien van een beoordelingsverklaring van een externe accountant. Gegeven de capaciteitsproblemen bij de Nederlandse oob-accountantskantoren heeft Value8 nog geen oob-accountant voor 2022 kunnen contracteren. Dat betekent dat het online beschikbaar gestelde jaarverslag 2022 niet gecontroleerde cijfers bevat. Value8 verwacht evenwel op korte termijn een oob-accountant te contracteren.

In het jaarverslag 2022 is ook het dividendvoorstel opgenomen. Voorgesteld wordt om een dividend uit te keren van 18 eurocent per aandeel, tegen 17 eurocent per aandeel over het boekjaar 2021. Dit is het hoogste reguliere dividend in het 15-jarig bestaan van Value8. Met deze verhoging wordt uitdrukking gegeven aan de goede onderliggende ontwikkeling van de portefeuille en de bedrijven waarin Value8 deelneemt. Het voornemen is om aandeelhouders een keuzedividend aan te bieden. De modaliteiten daarvan zullen worden bekendgemaakt bij de oproeping van de aandeelhoudersvergadering.

Value8 dankt haar medewerkers, de managers van de ondernemingen waarin wordt deelgenomen, haar aandeelhouders en – last but not least – de meer dan 900 medewerkers van de bedrijven waarin Value8 een meerderheidsbelang houdt.