Value8 kondigt aandelensplitsing (1:4) aan

Voorgenomen benoeming Kee Koopmans

Value8 NV deelt mede dat  een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeen is geroepen voor 20 december 2013. Tijdens deze vergadering zullen twee voorstellen aan de BAVA worden voorgelegd:

•    splitsing van de aandelen A en B (thans nominaal 1,40 euro) in 4 nieuwe aandelen (van nominaal 0,35 euro)
•    de voorgenomen benoeming van mevrouw Kee Koopmans tot lid van de Raad van Bestuur.

Het voorstel tot splitsing is ingegeven door de wens de verhandelbaarheid van de aandelen Value8 te vergroten. Sinds 18 maart 2013 maakt Value8 deel uit van de AScX-index en geniet het aandeel een betere zichtbaarheid naar het beleggend publiek. In de afgelopen jaren is bovendien de free float – het aantal vrij verhandelbare aandelen – aanzienlijk toegenomen. De statutenwijziging benodigd voor de splitsing van de aandelen A en B zal op de BAVA aan aandeelhouders worden voorgelegd. De aandelen C (de genoteerde cumulatief preferente aandelen) zullen niet worden gesplitst.

Voorgenomen benoeming van mevrouw Kee Koopmans
Tevens wordt aan de vergadering het voorstel voorgelegd om mevrouw Kee Koopmans te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Value8. De Raad van Bestuur, die thans bestaat uit de heren De Vries en Hettinga, zal indien de benoeming doorgang vindt uit drie personen bestaan. Mevrouw Koopmans is sinds 2011 werkzaam bij Value8 en maakte reeds deel uit van het managementteam. Voor Value8 was zij werkzaam bij KPMG, Microsoft en Gilde.