Value8 koopt pakket eigen aandelen in

Value8 deelt mede dat zij een pakket van 685.792 gewone aandelen Value8 heeft ingekocht voor een bedrag van 3,89 miljoen euro. De aandelen (cum slotdividend) zijn ingekocht tegen een koers van 5,67 euro per aandeel, vrijwel gelijk aan de gemiddelde beurskoers van de afgelopen 10 handelsdagen (5,68 euro). De transactie heeft buiten de beurs plaatsgevonden.

Als gevolg van de aandeleninkoop zal het aantal gewone aandelen dalen van 10.685.792 naar 10.000.000.

De inkoop vindt plaats op een koers die duidelijk beneden de intrinsieke waarde per aandeel ligt (eind 2018: 6,76 euro per aandeel). De inkoop heeft daarom een licht positief effect op diezelfde intrinsieke waarde per aandeel.

Value8 maakt gebruik van de machtiging om aandelen in te kopen die door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 mei 2019 is verstrekt.