Value8 Mededeling inzake Dico International NV

Value8 NV heeft op 15 april jl. meegedeeld een meerderheidsbelang te hebben genomen in Dico International NV. Value8 streeft er – samen met de curator – naar de vennootschap Dico International te laten voortbestaan en een akkoord te bereiken met de crediteuren van Dico International.

In dit verband deelt Value8 mede dat heden aangifte is gedaan tegen een voormalig CFO van Dico International wegens afpersing en chantage (artikel 318 Wetboek van Strafrecht).

Tevens zijn stukken overlegd waaruit kan worden afgeleid dat deze persoon zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan koersmanipulatie (artikel 5:58 Wft) door enerzijds te handelen in het aandeel en anderzijds postings te plaatsen op fora van beleggingswebsites (onder de alias Dico International verkopen). Value8 zal ook AFM hiervan op de hoogte stellen.

Value8 zal – in samenwerking met de curator – doorgaan met de inspanningen om te bewerkstelligen dat:

  • Er een opbrengst komt voor crediteuren. Dit ondanks het feit dat in de boedel onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor het doen van een uitkering.
  • Dico International zal kunnen blijven voortbestaan.

Value8 heeft besloten aangifte te doen en daarover een publieke mededeling te doen uitgaan om eventuele geruchten daarover te voorkomen en om duidelijk te maken dat Value8 onder geen beding bereid is te buigen voor afpersing en chantage. Value8 betreurt dat de bovengenoemde kwestie afleidt van deze inspanningen en mogelijk tot onduidelijkheid leidt voor betrokkenen bij het faillissement.