Value8 neemt 14 procent belang in Fornix

Investeringsmaatschappij Value8 NV maakt bekend op 21 september jl. een belang van 14 procent te hebben genomen in Fornix BioSciences NV. In het kader van artikel 5:38 Wft is daartoe een melding gedaan bij AFM. Het in Lelystad gevestigde Fornix heeft medio 2010 haar allergie-activiteiten afgestoten en de opbrengst daarvan uitgekeerd aan aandeelhouders. Sinds 21 september 2010 noteert het aandeel ex-dividend (het totale interim dividend bedroeg 3,30 euro per aandeel).
 
Wat thans resteert is een activiteit in medische hulpmiddelen (Laprolan, EBIT 1,1 miljoen in de eerste helft van 2010) en een ruime kaspositie. Value8 is voornemens in constructief overleg te treden met directie en de Raad van Commissarissen van Fornix om de toekomstmogelijkheden van het bedrijf te bespreken.

Value8 deelt tevens mede dat – ten behoeve van de financiering van de belangname in Fornix – een kleine aandelenemissie is gepleegd ter grootte van 25.650 nieuwe aandelen B.

Value8 NV

Peter Paul de Vries, CEO 
Gerben Hettinga, bestuurslid