Value8 neemt belang van 20 procent in Naseba

Event organisator in Midden Oosten en Azië

Value8 heeft een belang genomen van 20 procent van de in Monaco gevestigde conferentie- en event-organisator Naseba. Naseba is sinds 5 oktober 2006 genoteerd aan de Marché Libre van NYSE Euronext Parijs. Naseba heeft circa 140 medewerkers en richt zich met name op markten in het Midden Oosten en Azië (India en China).

Naseba maakte in de periode tot medio 2008 een stormachtige groei door, waarna de kredietcrisis zorgde voor een abrupte daling van de bedrijfsactiviteit. Begin 2009 heeft een herstructurering plaatsgevonden, waarbij de activiteiten in Frankrijk drastisch werden teruggeschroefd, aanzienlijk in de organisatie werd gesneden en de schuldpositie – deels via een aandelenemissie – werd gereduceerd.

Naseba focust op de groeimarkten in het Midden Oosten en Azië, met name India en China. Van het personeelsbestand van 140 personen is circa 60 procent (85 medewerkers) werkzaam in Bangalore (India). In deze regio’s (Midden Oosten en Azië) bestaan aanzienlijke groeikansen.

In oktober 2009 sprak Naseba de verwachting uit dat het bedrijfsresultaat, bij een relatief laag omzetniveau, rond het break-even niveau zou uitkomen. Voor 2010 wordt – ondanks de moeilijke marktomstandigheden – uitgegaan van een aanmerkelijk hogere omzet (12,5 miljoen dollar, ofwel circa 9 miljoen euro).

Value8 is enthousiast over de mogelijkheden en de groeivooruitzichten van het bedrijf:

  • de focus op geografische gebieden met structureel hogere groeimogelijkheden: Midden Oosten en Azië (India/China)
  • het aanboren van andere markten voor events (onder andere sport en corporate finance)
  • het aanzienlijk verlaagde kostenniveau

    Value8 heeft de intentie uitgesproken om Naseba te ondersteunen, onder meer op het gebied van investor relations. Ook zal worden onderzocht of de raakvlakken tussen beide organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van corporate finance en private equity, mogelijkheden bieden voor synergie.

    Value8 verwacht dat de investering in Naseba, die deels in contanten en deels in aandelen Value8 wordt betaald, zal bijdragen aan de nagestreefde waardecreatie. De transactie zal in de komende weken worden afgerond.