Value8 neemt belang van 31 procent in Ceradis

Emissie aan Delta Lloyd voor financiering 
Value8 NV heeft overeenstemming bereikt met Ceradis BV (hierna Ceradis) en Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (hierna PPM Oost) over het nemen van een belang van 31 procent in Ceradis. Ceradis ontwikkelt en verkoopt milieuvriendelijke gewasbeschermingsproducten en beschikt inmiddels over een interessante portefeuille van producten. Value8 verwacht de komende jaren een krachtige groei van Ceradis en zal Ceradis bij dat groeiproces actief ondersteunen. Met de transactie is een bedrag van 2,75 miljoen euro gemoeid. Deze transactie zal in de komende weken worden geëffectueerd. De financiering van deze investering geschiedt uit eigen middelen en via een aandelenemissie van 1,9 miljoen euro aan Delta Lloyd. Daarmee verkrijgt Delta Lloyd een belang van 16,4 procent in Value8.
 
Ceradis: gewasbescherming met 80 procent minder schadelijke stoffen 
Ceradis, een spin-off van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) , ontwikkelt milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Het betreft vooral fungiciden: gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden om plantenziekten veroorzakende schimmels te bestrijden. De door Ceradis en Wageningen UR ontwikkelde en gepatenteerde middelen bevatten ongeveer 80 procent minder schadelijke stoffen dan bestaande producten. Qua effectiviteit en prijs zijn deze Ceradis producten evenwel concurrerend in de markt. Daarmee biedt Ceradis voor tal van landbouwgewassen een duurzaam alternatief voor bestaande gewasbeschermingsproducten.
 
Belangrijke producten van Ceradis zijn:
– Musacare: bladvlekkenziekte (Black Sigatoga) op banaan
– CeraSulfur: Botrytis en meeldauw op druif, schurft op fruit
– Quint: aardappelziekte, Bremia op sla
– Elim: meeldauw op tuinbouwgewassen
– Cerafyt: bladziekten op o.a. gras,  granen en druif
– NatuFyt: zilverschurft, lakschurft
– Cera PK: plantversterkende PK meststof

Groeiende markt van zes miljard euro 
De markt voor fungiciden is wereldwijd ongeveer zes miljard euro groot en vertoont een trendmatige groei. Europa neemt ongeveer de helft van de wereldmarkt voor zijn rekening. De grote spelers in deze sector zijn Syngenta, Bayer, BASF en Dow Agro Science. In deze markt vormt het grootschalig verbruik van schadelijke pesticiden in toenemende mate een bedreiging voor milieu en volksgezondheid. Vanuit dat perspectief worden steeds meer chemische producten verboden of in gebruik beperkt. Vanwege het natuurvriendelijke karakter van de Ceradis producten heeft het bedrijf een uitstekende uitgangspositie om marktaandeel te verwerven en te vergroten.
 
Distributie-overeenkomsten voor Europa en VS; samenwerking met multinationals 
Ceradis heeft, naast de huidige productenportefeuille, een interessante pijplijn van nieuwe producten. Door de directe relatie met Wageningen UR is Ceradis verzekerd van state-of –the-art kennis en technologie. Ceradis besteedt de productie uit aan ervaren partners. Voor de verkoop in Europa en de Verenigde Staten zijn distributieovereenkomsten gesloten met twee gerenommeerde distributeurs. Deze partijen nemen de hoge registratiekosten van diverse producten voor hun rekening. Buiten Europa en de VS, waar de registratiekosten veel lager liggen, bouwt Ceradis zelf registratiedossiers op.
 
Naast de bovenstaande ontwikkelingen is Ceradis in vergevorderde gesprekken met twee vooraanstaande multinationals voor de commercialisatie van nieuwe producten op basis van de technologie van Ceradis. In financieel opzicht is het streven erop gericht om in enkele jaren een omzetniveau van 30 tot 50 miljoen euro te bereiken, waarbij Ceradis verwacht vanaf 2012 winstgevend te zijn.
 
Transactie: 31,1 procent van Ceradis plus optie; emissie 1,9 miljoen aan Delta Lloyd 
De transactie die Value8 sluit met Ceradis bestaat uit twee onderdelen:
– een nieuwe emissie van aandelen Ceradis voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Dit bedrag betreft een versterking van het eigen vermogen. Hiermee verkrijgt Value8 een belang van 17,6 procent van de aandelen Ceradis.
– de overname van een pakket van aandelen dat thans in handen is van Participatiemaatschappij Oost (hierna PPM Oost). Voor dit belang (13,4 procent) wordt een bedrag van 1,25 miljoen euro betaald.

Daarnaast verwerft Value8 een optie – uitoefenbaar tussen 2014 en 2016 – op een belang tussen 8 en 12 procent van de aandelen.
 
Met deze transacties zal Value8 – afgezien van de optie – een belang van 31,1 procent in Ceradis verwerven. De andere twee aandeelhouders zijn Van der Krieken Holding (de vennootschap van directeur en oprichter Wim van der Krieken) en Wageningen UR, met beiden ruim 34 procent van de aandelen. Gezien het belang van deze investering, zal de transactie in het eerste kwartaal 2010 aan de aandeelhoudersvergadering van Value8 worden voorgelegd.
 
Value8 financiert deze transactie deels uit eigen middelen en deels via een onderhandse aandelenemissie van 1,9 miljoen euro aan Delta Lloyd. De emissie vindt plaats tegen 15 euro per aandeel Value8, waardoor Delta Lloyd een belang verwerft van 126.667 aandelen, ofwel 16,4 procent van de aandelen Value8 NV.

PPM Oost (www.ppmoost.nl) heeft met haar financiering in Ceradis de eerste groei mogelijk gemaakt. PPM Oost is verheugd over de transactie met Value8 omdat Ceradis hiermee een betere toegang krijgt tot de kapitaalmarkt waarmee de verdere groei van Ceradis kan worden versterkt.

Value8 is zeer verheugd over de hierboven beschreven transacties. De deelname in Ceradis past binnen het streven om te investeren in milieuvriendelijke producten. Daarnaast biedt de investering in Ceradis het perspectief van aanzienlijke waardegroei op middellange termijn.