Value8 neemt belangen in Alanheri & Dico

Value8 NV heeft overeenstemming bereikt over de verkrijging van de belangen in Alanheri en Dico International, die tot voor kort deel uitmaakten van Recalcico. Het in Meeuwen gevestigde Alanheri produceert en verkoopt kleindiervoeders onder meer onder de merknaam Witte Molen. Het bedrijf heeft na een aantal jaren van drastische reorganisaties een gezonde basis bereikt met – in 2009 – een omzet van 16,6 miljoen euro en een operationeel resultaat op breakeven niveau. Value8 ziet kansen voor een verdere uitbouw van deze onderneming en wil Alanheri daarbij ondersteunen.

 
Toelichting op de transactie
 
Value8 zal in eerste instantie een meerderheidsbelang (51 procent) in Alanheri verwerven. Deze aankoop zal geschieden tegen 4,50 euro per aandeel Alanheri*. Onder meer door doorplaatsing van een deel van dat pakket (20 procent) zal het belang worden teruggebracht tot net beneden 30 procent. Voorts verwerft Value8 een optie om gedurende 18 maanden de helft van het doorgeplaatste belang (10 procent) terug te kopen. In Dico wordt een belang van 60,8 procent verworven, waarbij de overeengekomen transactieprijs 0,15 eurocent per aandeel bedraagt.
 
De hierboven beschreven transacties zullen in de komende dagen worden geëffectueerd. Na effectuering zal Value8 dan de volgende belangen houden:
  • 29,9 procent van de aandelen Alanheri
  • een optie op 10 procent van de aandelen Alanheri (looptijd 18 maanden)
  • 60,8 procent van de aandelen Dico International
Alanheri ambieert actieve rol in consolidatie
 
De investeringen in Alanheri en Dico passen binnen de strategie van Value8, die expliciet de ruimte biedt om op bijzondere marktkansen (de zogenaamde ‘special situations’) in te spelen.
 
Bij Alanheri is – gegeven de afbouw  door  beleggingsfonds Recalcico – de mogelijkheid ontstaan om een substantieel aandelenbelang te verwerven. Alanheri is actief in de diervoederbranche, een sector die op zich redelijk stabiel is en een lager dan gemiddelde gevoeligheid kent voor economische cycli. Na vier zwaar verlieslatende jaren heeft Alanheri de afgelopen jaren grote stappen gezet om weer winstgevend te kunnen opereren. In dat kader werden de Zuid-Afrikaanse activiteiten, de internationale productenhandel en groothandelsactiviteiten afgebouwd of verkocht. Daarmee is een basis gelegd voor de uitbouw van de gezonde diervoeder-activiteit onder de merknaam De Witte Molen. Daarbij is van belang dat een deel van de marktpartijen vanwege geringe schaalgrootte niet in staat is om voldoende winstgevend te worden.
 
Value8 ondersteunt derhalve de ambitie van Alanheri om een actieve rol te spelen in de noodzakelijke consolidatie en een aanzienlijke vergroting van de bedrijfsomvang te bewerkstelligen. In dat kader zal Value8 een constructieve dialoog aangaan met het bestuur en de raad van commissarissen van Alanheri.
 
 
Dico International failliet: kans op herleving klein en onzeker
 
Ten aanzien van het belang in Dico dient te worden opgemerkt dat deze vennootschap failliet is en dat de curator heeft meegedeeld dat er geen middelen in de boedel aanwezig zijn om een uitkering aan crediteuren te doen. Value8 zal in gesprek gaan met de curator om te bezien of er mogelijkheden bestaan om de beursnotering van Dico te behouden en de schuldenlast – via een crediteurenakkoord – te saneren. Voorstellen daartoe moeten nog worden ontwikkeld. De slagingskans daarvan moet niet worden overschat; deze is sterk afhankelijk van de medewerking van externe partijen. Value8 raadt beleggers die overwegen aandelen Dico te kopen aan zich goed te informeren over de toestand waarin Dico verkeert en wijst expliciet op het speculatieve karakter van een dergelijke investering.
 
Indien Alanheri erin slaagt om gezond winstgevend te worden en een aanzienlijk grotere schaal te bereiken, verwacht Value8 een gunstig rendement op deze investering. Over de investering in Dico kan Value8 gezien de schuldpositie van Dico en alle onzekerheden, op dit moment geen uitspraak doen.
 
 
* waar gesproken wordt over aandelen Alanheri wordt bedoeld: certificaten van aandelen