Value8 neemt meerderheid in 1NOMij

Streven: binnen 6 maanden nieuwe activiteiten

Streven: binnen 6 maanden nieuwe activiteiten

Value8 en 1NOMij delen mede dat Value8 een meerderheid van de aandelen van 1NOMij heeft verworven. Value8 heeft in dat kader – in aanvulling op het bestaande aandelenbelang van bijna 38 procent – nog eens 51 procent van de aandelen verworven.

Verkopende partij is J.H. Ultee Holding dat op 16 januari 2012 haar belang had verworven. Doel was om de bijzondere kansen die de onroerendgoed markt biedt, te benutten. Daarbij zou het beursfonds enerzijds vastgoedposities overnemen in ruil voor aandelen en extra kapitaal aantrekken en anderzijds beleggers de mogelijkheid bieden van die bijzondere kansen mee te profiteren. Inmiddels is gebleken dat fiscale en juridische consequenties bij inbreng van vastgoed en de discussie daarover zodanig kostbaar en tijdrovend waren dat 1NOMij in die opzet niet is geslaagd. Het is daarbij wrang te constateren dat Uvastgoed in deze periode zeer goed heeft kunnen presteren en dat beleggers daarvan niet konden meeprofiteren.

Value8 heeft het belang van J.H. Ultee Holding overgenomen. Op korte termijn zal een BAVA worden bijeengeroepen. Voor deze vergadering zal – onder meer – worden geagendeerd de voorgenomen benoeming van een nieuwe bestuurder en een nieuwe commissaris, te weten de heren De Vries (bestuurder) en Hettinga (commissaris). Zij maken beiden deel uit van de Raad van Bestuur van Value8. Tevens wordt overwogen de naam van de vennootschap te wijzigen.

Value8 voorziet goede kansen om op middellange termijn een reverse listing te realiseren. Het streven is erop gericht om een voorstel daartoe binnen 6 maanden te presenteren.

Peter Paul de Vries (Value8):
“Het is natuurlijk jammer dat het 1NOMij niet gelukt is de ambitie waar te maken. Wij hadden en hebben veel vertrouwen in de zakelijke kwaliteiten van Jan Ultee en dat had voor beleggers een aantrekkelijke beleggingspropositie kunnen zijn. Op de Nederlandse beurs is nauwelijks ondernemend vastgoed te vinden. Wij zijn er van overtuigd dat de beursgenoteerde vennootschap op afzienbare tijd een nieuwe activiteit zal krijgen die waarde kan creëren voor alle aandeelhouders.”

Jan Ultee ( 1NOMij/Uvastgoed):
“De vastgoedmarkt is enorm in beweging. Wij zijn voortdurend bezig met kansrijke en innovatieve projecten. De vraag naar vastgoed verandert: meer flexibiliteit, duurzamer bouwen en  actieve herontwikkeling van bestaande (kantoor) gebouwen. Wij (Uvastgoed) zijn zo georganiseerd dat we op die trends kunnen inspelen en de markt kunnen outperformen. Helaas niet via het beursgenoteerde 1NOMij waar wij graag een groot succes van hadden gemaakt. Wij houden het oog evenwel op de markt en wensen Value8 veel succes.”