Value8 Nieuwjaarstoespraak 2015

Uitgesproken door Peter Paul de Vries op maandag 12 januari 2015

Dames en heren,

Welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Value8. Dit is de zesde nieuwjaarstoespraak van Value8, dat in september 2008 in het midden van de crisis begon.

Aandeelhouders, beleggers en andere stakeholders krijgen via het jaarverslag 2014 uitgebreide informatie over de gang van zaken over 2014 bij Value8, inclusief cijfers en – mede dankzij IFRS – uitgebreide toelichtingen. Maar wij vinden eigenlijk begin januari het geëigende moment voor evaluatie, om terug te kijken op het afgelopen jaar en alvast vooruit te blikken naar het volgende, in dit geval 2015. Met de zesde nieuwjaarstoespraak kan inmiddels van een traditie worden gesproken.

Bij Value8 realiseren we ons dat we een jong bedrijf zijn en geen eeuwenlange traditie kennen. We zijn geen Royal Delft die in 1653 werd opgericht of Acomo die al meer dan 100 jaar genoteerd is aan de beurs. Anderzijds hebben we wel bedrijven in de groep die over de 100 zijn. GNS Brinkman (brandsystemen, rolluiken), dat zijn oorsprong heeft in Gorter Branddeuren, is van 1837 en dus 177 jaar oud.

Maar Value8 is zes. Zes is de leeftijd waarop kinderen hard groeien, veel leren en in toenemende mate hun eigen keuzes gaan maken. Er zijn overeenkomsten: Value8 is zes, groeit hard en is – dankzij die jonge leeftijd – wendbaar en snel.

Value8 is een beursgenoteerde holding, en richt zich op een beperkt aantal groeiende sectoren, waaronder ook gezondheidszorg en voeding. Sectoren die sneller groeien dan de economie en die een steeds belangrijker rol spelen in onze maatschappij.

We zijn in dat kader zeer verheugd dat Kersten, waarvan we 60% van de aandelen hebben genomen, zeer recent is toegetreden tot de groep. Een prachtig innovatief bedrijf in de zorg, dat zich onderscheidt door het hoge percentage hergebruik en daarmee een bijdrage levert aan het in de hand houden van de kosten van de zorg. Geleid door twee ondernemers, de heren Hectors en Lesterhuis, die de afgelopen 10 jaar een enorme groei hebben bewerkstelligd. De gezondheidszorg verandert snel en juist dan is wendbaarheid en snel inspelen op veranderingen van groot belang.

Met de belangname in Kersten is de sector gezondheidszorg inmiddels de belangrijkste sector binnen Value8. Meer dan de helft van het bedrijfsresultaat van Value8 is van die sector afkomstig. Dit cluster heeft inmiddels een zodanige omvang gekregen, dat het op eigen benen kan staan.

Ook binnen de andere sectoren zijn versterkingen gerealiseerd. In de sector voeding betreft dat het meerderheidsbelang in kaasingrediëntenbedrijf  – een mooi scrabblewoord – Prika, terwijl we hard bezig zijn om de groei van Ceradis (gewasbescherming) te versnellen. In de sector vrije tijd is een belang verkregen in het – inmiddels beursgenoteerde – SnowWorld. Aan het financiële cluster wordt verder gebouwd bij BK Groep dat corporate dienstverlening doet, inmiddels vanuit vijf vestigingen in vier landen.

Anno 2015 is Value8 een gezond winstgevende groep met op pro forma basis circa 130 miljoen euro omzet en 650 medewerkers. Een groep die op lange termijn waarde wil creëren voor haar aandeelhouders. In de eerste zes jaar zijn we daarin geslaagd. Het eigen vermogen per aandeel steeg van 0,53 euro in het vierde kwartaal van 2008 tot 5,81 euro per medio 2014. Dat betekent een ruime vertienvoudiging. Eigen vermogen als maatstaf heeft zijn imperfecties, zeker nu de meerderheidsbelangen worden geconsolideerd en onze bedrijven niet worden geherwaardeerd. De koers van het aandeel is in die zes jaar meer dan vertienvoudigd. Van (omgerekend) 77 eurocent naar 10,85 euro. Met de ambities die we hebben, is er nauwelijks tijd om lang bij het verleden stil te staan. We willen ook de aandeelhouder die nu aandelen Value8 koopt over de komende vijf jaar een aantrekkelijk rendement bieden.

Daar werken we hard aan: 7 dagen per week en 24 uur per dag. In dat streven naar rendement past ook het belang dat wij hechten aan transparantie. Ons jaarverslag is in de afgelopen jaren dikker geworden, de toelichtingen ruimer en de verantwoording van acquisities gedetailleerd. Dat betekent dat transacties van beneden 100.000 euro, die op onze huidige omvang niet majeur zijn, keurig worden uitgesplitst. En dat ons jaarverslag in een paar jaar in gewicht is toegenomen van 353 gram (jaarverslag 2010) tot 503 gram voor het jaarverslag 2013.

Het is inmiddels ook een traditie geworden om te belichten wat niet goed ging. Allereerst maakte de Japanse Yen het voor Buhrs, dat Japan als grootste belangrijkste afzetmarkt heeft, moeilijk om te concurreren. Hoewel het valutarisico op korte termijn was afgedekt, vormde de wig tussen de omzetdaling in euro’s als gevolg van die gedaalde yen en de gestegen kostenbasis in euro’s, op lange termijn een probleem. Mede om die reden is voor Buhrs – en in de slipstream toeleverancier Haak – een nieuwe eigenaar gezocht en gevonden. Wat ook beter had gekund was de communicatie van de overname in de sector gezondheidszorg. Die hebben we al in september aangekondigd en kon pas medio december wereldkundig worden gemaakt. De reden van de aankondiging in september was eenvoudig: we wilden onze aandeelhouders graag vertellen wat we met de opbrengst van desinvesteringen wilden doen. Gezien het aantal belanghebbenden bij de investering in Kersten, is vervolgens besloten om die voorgenomen overname nog niet bij naam te noemen en te wachten op het getekende contract. We hebben er van geleerd.

Dan wil ik nog graag vooruitblikken op 2015. We gaan onverminderd ons best doen om de groei van de afgelopen jaren voort te zetten. Niet met het vizier op 31 december 2015, maar verder 2020 of daarna. Het succes van bedrijven als HAL en Berkshire Hathaway is vooral dat zij zich op de lange termijn richten, ogen op de bal en nauwelijks vatbaar voor de grillen van de markt.

We zijn verheugd dat we er ook begin 2015 weer beter voor staan dan een jaar geleden. Voor 2015 ambiëren we verdere groei: groei van de operationele winstgevendheid en groei van het vermogen.

2015 staat voor Value8 in het teken van de versterking van de groeiclusters. Daarbij hebben we – terwijl 2015 pas 6 werkdagen oud is – al twee transacties afgerond. De belangname in Kersten en de overname van beleggerssites belegger.nl en beursduivel.be. En er zit nog veel meer in de pijplijn.

2015 is goed van start gegaan.

Ik wens u allen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2015 toe!