Value8 NV vergroot belang in EDCC

Value8 NV deelt mede dat het zijn belang in EDCC heeft vergroot van 18,5 procent naar 24,8 procent. Daarmee heeft Value8 de grens van 20 procent die in de Landsverordening is opgenomen, overschreden. Deze vergroting van het belang staat los van de transactie van Value8 NV met grootaandeelhouders van EDCC (zie persberichten 16 en 19 oktober 2009).  

Zoals Value8 in het persbericht van 19 oktober 2009 heeft aangegeven, bestaat het voornemen om het risicodragend vermogen van EDCC met 0,25 miljoen euro te versterken. Deze vermogensversterking zal  waarschijnlijk plaatsvinden tegen dezelfde waardering als waartegen het belang van grootaandeelhouders wordt overgenomen. Deze waardering correspondeert met 0,60 euro per aandeel EDCC cum dividend en 0,05 euro per aandeel ex-dividend.
 
Indien de transactie met grootaandeelhouders van EDCC definitief is geëffectueerd, zal Value8 nadere informatie verstrekken.